SWElife Steg 2:

Projekt för bättre hälsa

Stänger om 9 dagar

Målet med det här erbjudandet är att stärka affärsidéer från tidigare Swelife-projekt. Idéerna ska vara nyskapande och ha stor potential att nå marknaden med sin innovativa produkt, tjänst eller process. De förväntas också bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd som kräver sjukvård - där det finns en tydlig efterfrågan hos slutanvändaren. Vi finansierar projekt som utvecklar varor, tjänster eller processer som kan resultera i internationellt konkurrenskraftiga företag.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Nyskapande affärsidéer från tidigare Swelife-projekt. Projekten ska ha stor potential att nå marknaden. Max projekttid är två år.

treklover2

Vem kan söka?

Tidigare Swelife-finansierade steg 1-projekt som kommit långt i sin utveckling men har behov av verifiering för att nå marknaden.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ekonomiskt stöd uppgår till max 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock max 5 000 000 kr per projekt. Utlysningens totala budget är minst 30 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 31 maj 2018
  Öppnar för ansökan
  31 maj 2018
 • 29 aug 2018
  Ansök senast kl 14:00
  29 aug 2018 kl 14:00
 • 15 nov 2018
  Beslut meddelas
  15 nov 2018
 • 16 nov 2018
  Projekt får starta
  16 nov 2018
 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  På lång sikt ska finansieringen bidra dels till att Sverige kan erbjuda goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn. Dels till att invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård.

  På kort sikt är Swelifes mål med utlysningen att små och medelstora företag (SMF) och tidiga projekt ska ha tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till använd produkt eller tjänst.

  Utlysningen vänder sig till projekt som kommit längre i sin utveckling men fortfarande har behov av verifiering för att få marknad eller större följdinvestering. Detta är särskilt kännbart för life science-projekt som har längre utvecklingstid och högre kostnader. Med denna utlysning vill Swelife överbrygga detta gap. Syftet är att bidra till effektmålen förbättrad hälsa, ökad tillväxt i Sverige och stark internationell konkurrenskraft.

  Vem riktar sig erbjudandet till?

  Utlysningen riktar sig enbart till projekt som tidigare erhållit Swelife finansiering för steg 1 och där koordinator och bidragsmottagare är ett SMF (enligt EU:s regler) eller en akademisk part med ambition att starta ett företag. Steg 1-projektet ska vara slutrapporterat när man ansöker till steg 2. Möjlighet finns att ändra sammansättningen av projektparter.

  Vi riktar oss till projekt som kommit längre i sin utveckling men fortfarande har behov av verifiering för att få marknad eller större följdinvestering.
  Denna finansiering ska utgöra en avgörande skillnad för projektet.

  Utlysningen riktar sig inte till projekt som exempelvis:

  • syftar till icke-kommersiell processförbättring.
  • baseras på inkrementella innovationer av befintliga produkter som redan nått marknaden.
  • har ett rent akademiskt forskningsfokus.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivningsmall Swelife - Projekt för bättre hälsa steg 2 (2018) (docx, 85 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonas Tranell

  Utlysningsansvarig Vinnova. Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 73

  jonas.tranell@vinnova.se

  Therese Porsklint

  Administrativa frågor

  46 8 473 30 28

  therese.porsklint@vinnova.se

  Åsa Wallin

  Utlysningsansvarig Swelife. Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 700 85 05 10

  asa.wallin@swelife.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se