Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa:

Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Stängde 27 januari 2017

SWElife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Viktiga datum

  • Påbörja ansökan i god tid

    Detta händer när utlysningen stängt

    När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

    När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

    Vem kan läsa er ansökan?

    Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

    Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

    Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

    Frågor?

    Pontus von Bahr

    Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

    46-8 473 30 91

    Reidar Gårdebäck

    Medtech4health

    46 73 756 24 49

    Jonas Tranell

    Utlysningsansvarig, Vinnova

    46-8 473 30 73

    Åsa Wallin

    Utlysningsansvarig, Swelife

    46-700 85 05 10

    Vinnovas IT-support

    Tekniska frågor om Intressentportalen

    +46 8 473 32 99

    Finansierade projekt

    Diarienummer 2016-04996

    Statistik för sidan