Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa:

Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Stängde 27 januari 2017

SWElife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Viktiga datum

 • 21 nov 2016
  Öppnar för ansökan
  21 nov 2016
 • 27 jan 2017
  Ansök senast kl 14:00
  27 jan 2017 kl 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Funktionell Proteshylsa Högskolan i Borås 617 576 kr Pågående 2017-01462
  In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology Genagon Therapeutics 1 000 000 kr Pågående 2017-01460
  Patientspecifik Käk & Tungfixation för cancer patienter som genomgår strålbehandling YOURRAD AB 469 000 kr Pågående 2017-01457
  Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD Opatus AB 509 000 kr Pågående 2017-01446
  ´Rapi share´- realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning 1928 DIAGNOSTICS AB 1 000 000 kr Pågående 2017-01443
  Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 000 000 kr Pågående 2017-01439
  Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell CERENO SCIENTIFIC AB 700 000 kr Pågående 2017-01436
  Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar. Medituner AB 964 302 kr Pågående 2017-01386
  Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom - effektstudie in vivo NeuroVive Pharmaceutical AB 907 482 kr Pågående 2017-01360
  Virtuell Biopsi med med MRI CR DEVELOPMENT AB 999 950 kr Avslutat 2017-01229
  Alla projekt för omgången