Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa:

Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Stängde 27 januari 2017

SWElife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46-8 473 30 91

  Reidar Gårdebäck

  Medtech4health

  46 73 756 24 49

  Jonas Tranell

  Utlysningsansvarig, Vinnova

  46-8 473 30 73

  Åsa Wallin

  Utlysningsansvarig, Swelife

  46-700 85 05 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård NEOSENSE TECHNOLOGIES AB 379 500 kr Avslutat 2017-01394
  Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi Umeå universitet 900 000 kr Avslutat 2017-01399
  Behandling av plack-psoriasis med en topikal plasminogenbindningshämmare, EP0003 Emeriti Pharma AB 0 kr Avslutat 2017-01400
  Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi Linköpings universitet 957 300 kr Avslutat 2017-01402
  Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar RISE Research Institutes of Sweden AB 700 000 kr Avslutat 2017-01413
  Multimodal visualisering av mikrocirkulationen Linköpings universitet 995 953 kr Avslutat 2017-01435
  Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell CERENO SCIENTIFIC AB 700 000 kr Avslutat 2017-01436
  Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA OLINK BIOSCIENCE AB 1 000 000 kr Avslutat 2017-01441
  Patientspecifik Käk & Tungfixation för cancer patienter som genomgår strålbehandling YOURRAD AB 469 000 kr Avslutat 2017-01457
  Tankestyrd benprotes CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2017-01471
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04996