Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet, avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 januari 2018

Projekt för bättre hälsa

Stängde 25 januari 2018

Vi finansierar projekt för bättre prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar där det finns ett starkt efterfrågan hos patient och brukare.

Stängd
Stängde 27 januari 2017

Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Stängde 27 januari 2017

SWElife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Senast uppdaterad 17 december 2019

Diarienummer 2016-04980

Statistik för sidan