Strategiska innovationsprogrammet SWElife:

SWElife: Kroniska sjukdomar

Stängde 2 februari 2016

SWElife utlysning kroniska sjukdomar våren 2016

Viktiga datum

 • 1 dec 2015
  Öppnar för ansökan
  1 dec 2015
 • 2 feb 2016
  Ansök senast kl 14:00
  2 feb 2016 kl 14:00
 • 1 jun 2016
  Projekt får starta
  1 jun 2016
 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom Uppsala universitet 1 000 000 kr Avslutat 2016-00798
  Ny, förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite® DISRUPTIVE MATERIALS AB 1 000 000 kr Avslutat 2016-00787
  Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer Karolinska Institutet 930 602 kr Avslutat 2016-00764
  Aurora Life Sciences CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 664 510 kr Avslutat 2016-00763
  Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer Uppsala universitet 900 000 kr Avslutat 2016-00294
  Nya metoder för diagnostisering, prognostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit Karolinska Institutet 1 000 000 kr Avslutat 2016-00859
  Nya modulatorer av Abeta42 syntes - Vägen mot en ny behandlingsterapi i Alzheimers sjukdom Alzecure Discovery AB 1 000 000 kr Avslutat 2016-00838
  Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran Lunds universitet 1 000 000 kr Avslutat 2016-00837
  Klinisk prövning av Heartshield skyddsbarriär SHIELDHEART MEDTECH AB 0 kr Avslutat 2016-00821
  Analytical platform for non-invasive screening of early stage cancer Chromalytica AB 990 000 kr Avslutat 2016-00808
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06726