Strategiska innovationsprogrammet SWElife:

SWElife: Kroniska sjukdomar

Stängde 2 februari 2016

SWElife utlysning kroniska sjukdomar våren 2016

Viktiga datum

 • 1 dec 2015
  Öppnar för ansökan
  1 dec 2015
 • 2 feb 2016
  Ansök senast kl 14:00
  2 feb 2016 kl 14:00
 • 1 jun 2016
  Projekt får starta
  1 jun 2016
 • Påbörja ansökan i god tid

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom Uppsala universitet 1 000 000 kr Avslutat 2016-00798
  Ny, förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite® DISRUPTIVE MATERIALS AB 1 000 000 kr Avslutat 2016-00787
  Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer Karolinska Institutet 930 602 kr Avslutat 2016-00764
  Aurora Life Sciences CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 664 510 kr Avslutat 2016-00763
  Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer Uppsala universitet 900 000 kr Avslutat 2016-00294
  Utveckling av MedON för atopisk dermatit Stockholms universitet 1 000 000 kr Avslutat 2016-00777
  Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell Uppsala universitet 1 000 000 kr Avslutat 2016-00762
  Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion GU VENTURES AB 500 000 kr Avslutat 2016-00748
  En ny unik medicinsk behandling av typ-2 diabetes GU VENTURES AB 1 000 000 kr Avslutat 2016-00737
  Nya metoder för diagnostisering, prognostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit Karolinska Institutet 1 000 000 kr Avslutat 2016-00859
  Alla projekt för omgången