Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Smartare Elektroniksystem

Stängde 8 mars 2017

Den här utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter.

Vem kan söka?

Minst två aktörer, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor.
Erbjudandets totala budget är 34 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande riktar sig till projekt inom till exempel mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system. Erbjudandet vänder sig till projekt som genom samverkan kan ta fram ny kunskap som leder till förbättrade produkter eller processer.

  Projektet bör ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaningar eller problem inom området. Tanken är att svenska företag eller offentlig verksamhet ska kunna dra nytta av resultatet inom tio år efter att projektet har avslutats.

  På lång sikt ska resultaten från projekten bidra till att antalet företag som kan fylla sitt behov av elektroniksystem via svenska leverantörer har ökat.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  SmartBowtie: PCB/LTCC/silikon baserad UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Gruppantenn för 5G kommunikationssystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 000 000 kr Avslutat 2017-01881
  Smart CCI Label #2 TEMPERATURE SENSITIVE SOLUTIONS SYSTEMS SWEDEN AB 3 956 950 kr Pågående 2017-01864
  Smarta antenner till låg kostnad för THz sensor- och kommunikationssystem baserat på mikromaskinteknik QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB 3 499 000 kr Pågående 2017-01899
  Distribuerat fiberoptisk system för detektering av överhettning PROXIMION AB 2 975 080 kr Pågående 2017-01896
  Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT - FoI Projekt Åkerströms Björbo AB 3 750 000 kr Pågående 2017-01901
  Optiska Fibersensorer för Maskinövervakning RISE Research Institutes of Sweden AB 2 450 000 kr Pågående 2017-01919
  Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution - FoI RISE Research Institutes of Sweden AB 3 290 000 kr Pågående 2017-01905
  Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 000 000 kr Pågående 2017-01898
  Smartare smälta - Innovativa byggsätt för sensorer i stålproduktion Uppsala universitet 4 000 000 kr Pågående 2017-01859
  Trefas PFC med SiC-baserad omvandlare för flygtillämpningar QRTECH AB 3 875 000 kr Pågående 2017-01879

  Diarienummer 2016-00036

  Statistik för sidan