Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Smartare Elektroniksystem

Stängde 8 mars 2017

Den här utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter.

treklover2

Vem kan söka?

Minst två aktörer, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor.
Erbjudandets totala budget är 34 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande riktar sig till projekt inom till exempel mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system. Erbjudandet vänder sig till projekt som genom samverkan kan ta fram ny kunskap som leder till förbättrade produkter eller processer.

  Projektet bör ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaningar eller problem inom området. Tanken är att svenska företag eller offentlig verksamhet ska kunna dra nytta av resultatet inom tio år efter att projektet har avslutats.

  På lång sikt ska resultaten från projekten bidra till att antalet företag som kan fylla sitt behov av elektroniksystem via svenska leverantörer har ökat.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare Elektroniksystem. Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll.

  46 706 963 617

  Åsa Finth

  Administrativa frågor

  46 8 473 3104

  Staffan Nyström

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3097

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 000 000 kr Pågående 2017-01898
  Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT - FoI Projekt Åkerströms Björbo AB 3 750 000 kr Pågående 2017-01901
  Trefas PFC med SiC-baserad omvandlare för flygtillämpningar QRTECH AB 3 875 000 kr Pågående 2017-01879
  Smartare smälta - Innovativa byggsätt för sensorer i stålproduktion Uppsala universitet 4 000 000 kr Pågående 2017-01859
  Högfrekvent A/D-omvandlarkärna till 5G-basstationsradiomottagare Lunds universitet 3 525 000 kr Pågående 2017-01912
  Optiska Fibersensorer för Maskinövervakning RISE Research Institutes of Sweden AB 2 450 000 kr Pågående 2017-01919
  SmartBowtie: PCB/LTCC/silikon baserad UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Gruppantenn för 5G kommunikationssystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 000 000 kr Pågående 2017-01881
  Kompakt Låginduktiv SiC Kraftmodul (Inbyggd Integrerat 10 kW Kraftmodul med SiC MOSFETs) RISE Research Institutes of Sweden AB 550 000 kr Pågående 2017-01869
  Gasspektroskopiutrustning för forensisk fältanalys RISE Research Institutes of Sweden AB 2 233 142 kr Avslutat 2017-01917
  Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution - FoI RISE Research Institutes of Sweden AB 3 290 000 kr Pågående 2017-01905
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-00036