Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Stängde 3 mars 2016

Smartare Elektroniksystem. FoI-projekt våren 2016.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vem kan söka?

Hur mycket kan ni söka?

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  60GHz RF beam-steering solution with phased array antenna for Small Cell backhaul and wireless access points SIVERS IMA Aktiebolag 4 000 000 kr Avslutat 2016-01800
  Smartare smälta Uppsala universitet 699 848 kr Avslutat 2016-01807
  Prototypsystem för massiv MIMO i de nya frekvensbanden för 5G Lunds universitet 2 122 000 kr Avslutat 2016-01845
  SEEN - Smart Eye-tracking Enabled Networking KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 970 000 kr Avslutat 2016-01854
  Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 987 725 kr Avslutat 2016-01855
  Fuktsensor i superabsorberande sårförband ABSORBEST AB 2 440 000 kr Pågående 2016-01614
  SPECT - metod och utrustning för skydd mot joniserande strålning Mittuniversitetet 2 886 000 kr Avslutat 2016-01789
  Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS Linköpings universitet 3 494 000 kr Avslutat 2016-01850
  Storareasensor för temperaturmonitorering - för detektion av infodringsslitage och processoptimering RISE Research Institutes of Sweden AB 3 030 000 kr Avslutat 2016-01882
  Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 000 000 kr Avslutat 2016-01849

  Diarienummer 2015-04154

  Statistik för sidan