Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Smartare Elektroniksystem. Etablering av förberedelseprogram inför industrianknuten forskarutbildning

Stängde 23 augusti 2016

Smartare Elektroniksystem. Etablering av förberedelseprogram inför industrianknuten forskarutbildning

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Etablering av förberedande forskarutbildning inom elektronik vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola 321 437 kr Avslutat 2016-03716
  Prepare Halmstad - Etablering av förberedelseprogram inför företagsforskarstudier inom elektronikområdet Högskolan i Halmstad 349 552 kr Avslutat 2016-03711

  Diarienummer 2016-02764

  Statistik för sidan