Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Stängde 24 augusti 2017

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.

Vem kan söka?

Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 400 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

Observera att utlysningen stänger för ansökan 24 augusti klockan 14.00.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet riktar vi oss speciellt till projekt inom programmets huvudutmaning att bibehålla och utveckla svensk spetskompetens inom området smartare elektronik.

  De projektförslag som kommer in ska ha som mål att lösa minst en, helst flera, behovsägares utmaningar eller problem inom ett område som är relevant för programmet.

  Bidrag kan sökas för korta genomförbarhetsstudier inför mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med flera deltagare.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Ny precisionsmätmetod för in situ detektering av utmattning i lödförbindelser RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 400 000 kr Avslutat 2017-03546
  122 GHz radarsensor för tillämpningar inom Internet of Things och autonoma system RISE Acreo AB 400 000 kr Avslutat 2017-03560
  Smarta multifunktionella glas RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 250 000 kr Avslutat 2017-03542
  Trådlös vattenlarm-etikett ” Thin Film Detector” TOLLCO AKTIEBOLAG 257 008 kr Avslutat 2017-03543
  Smarta mönsterkort - Förberedande tester med piezosensorer i mönsterkort Swerea IVF AB 145 780 kr Avslutat 2017-03552
  Pålitlig, interoperabel och säker kommunikation för kroppsnätverk Uppsala universitet 320 000 kr Avslutat 2017-03568
  INITIATE = InNovatIve acTIve integrATEd antennas CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 398 000 kr Avslutat 2017-03553
  Avancerad litografilaser KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr Avslutat 2017-03558
  Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier INSPLORION AB 303 951 kr Avslutat 2017-03559
  Smarta strömgivare för nätverk av elektriska drivsystem KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 235 000 kr Avslutat 2017-03569

  Diarienummer 2016-00037

  Statistik för sidan