Flexibla och robusta processer för metalliska material

Erbjudandet vänder sig till forsknings- och innovationsprojekt som kan leda till bättre processer genom ökad flexibilitet, robusthet och kapabilitet längs hela de metalliska materialens värdekedjor.

Senast uppdaterad 18 januari 2017 Statistik för sidan Diarienummer 2017-00047