Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Stängde 14 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Viktiga datum

 • 10 mar 2016
  Öppnar för ansökan
  10 mar 2016
 • 14 jun 2016
  Ansök senast kl 14:00
  14 jun 2016 kl 14:00
 • Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  programkontoret@infrasweden2030.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  lejla.cengic@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Prognostisering av spårtillväxt - asfaltbeläggningar Statens väg- och transportforskningsinstitut 1 400 000 kr Pågående 2016-03312
  Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek Lunds universitet 860 000 kr Pågående 2016-03302
  UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen CBI Betonginstitutet AB 1 727 000 kr Pågående 2016-03301
  Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik 465 000 kr Pågående 2016-03277
  Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 497 000 kr Pågående 2016-03272
  BIG BRO - Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur RISE Research Institutes of Sweden AB 1 312 400 kr Avslutat 2016-03320
  Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar Luleå tekniska universitet 1 000 000 kr Avslutat 2016-03314
  Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur Konsekvenser och begränsningar av ledningsbrott Luleå tekniska universitet 850 000 kr Avslutat 2016-03311
  Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador Luleå tekniska universitet 860 000 kr Avslutat 2016-03306
  Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kopositmaterial CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 229 540 kr Avslutat 2016-03289
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-01733