Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Stängde 14 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 497 000 kr Avslutat 2016-03272
  Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek Lunds universitet 860 000 kr Pågående 2016-03302
  UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen CBI Betonginstitutet AB 1 727 000 kr Pågående 2016-03301
  Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador Luleå tekniska universitet 860 000 kr Avslutat 2016-03306
  Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kopositmaterial CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 229 540 kr Avslutat 2016-03289
  Prognostisering av spårtillväxt - asfaltbeläggningar Statens väg- och transportforskningsinstitut 1 400 000 kr Avslutat 2016-03312
  Smart cement för nya övervakningssystem Luleå tekniska universitet 1 480 625 kr Avslutat 2016-03285
  Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar WSP Sverige AB 942 360 kr Avslutat 2016-03287
  Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur Konsekvenser och begränsningar av ledningsbrott Luleå tekniska universitet 850 000 kr Avslutat 2016-03311
  Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar Luleå tekniska universitet 1 000 000 kr Avslutat 2016-03314

  Diarienummer 2016-01733

  Statistik för sidan