Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatneutral infrastruktur för transport

Med den här satsningen vill vi främja lösningar som minskar klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av infrastruktur för transport. Erbjudandet riktar sig till aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för att utveckla metoder, produkter eller verktyg som leder till lägre klimatbelastning under transportinfrastrukturens hela livscykel.

Vem kan söka?

Aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, antingen som enskild organisation eller i samverkan. Företag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och institut är välkomna att söka.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns för enskilda projekt, men hela erbjudandets budget är 15 miljoner kronor för projekt med en löptid på 1-3 år. Ni kan få finanisering för högst 50 procent av projektets totala kostnad.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet vänder sig till projekt som kraftigt minskar klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av transportinfrastruktur på land.

  Förväntade resultat med erbjudandet är:

  • Smarta innovationer och metoder för att utvinna eller optimera energi inom infrastruktur för transporter.
  • Smarta innovationer och metoder för att elektrifiera infrastruktur för transporter.
  • Effektivare metoder för att förlänga livslängden av infrastruktur för transporter.
  • Processer för att bygga klimatsmart infrastruktur

  Förväntade effekter med erbjudandet är:

  • Väsentligt minskad koldioxidbelastning från transportinfrastrukturen.
  • Nya innovativa metoder och lösningar som man kan ta hänsyn till redan vid planering av framtida infrastruktur .
  • Väsentligt förbättrad hållbarhet för befintlig infrastruktur, som kan leda till stora samhällsekonomiska vinster, framförallt på längre sikt.
  • Skapa klimatsmarta internationellt attraktiva och innovativa lösningar för transportinfrastrukturen.
  • En ökad marknadsberedskap genom till exempel marknadsstudier eller framtagning av affärsmodeller.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budge

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2016-05323

  Statistik för sidan