Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Klimatneutral infrastruktur för transport

Stängde 28 april 2017

Med den här satsningen vill vi främja lösningar som minskar klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av infrastruktur för transport. Erbjudandet riktar sig till aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt för att utveckla metoder, produkter eller verktyg som leder till lägre klimatbelastning under transportinfrastrukturens hela livscykel.

treklover2

Vem kan söka?

Aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, antingen som enskild organisation eller i samverkan. Företag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och institut är välkomna att söka.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns för enskilda projekt, men hela erbjudandets budget är 15 miljoner kronor för projekt med en löptid på 1-3 år. Ni kan få finanisering för högst 50 procent av projektets totala kostnad.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet vänder sig till projekt som kraftigt minskar klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av transportinfrastruktur på land.

  Förväntade resultat med erbjudandet är:

  • Smarta innovationer och metoder för att utvinna eller optimera energi inom infrastruktur för transporter.
  • Smarta innovationer och metoder för att elektrifiera infrastruktur för transporter.
  • Effektivare metoder för att förlänga livslängden av infrastruktur för transporter.
  • Processer för att bygga klimatsmart infrastruktur

  Förväntade effekter med erbjudandet är:

  • Väsentligt minskad koldioxidbelastning från transportinfrastrukturen.
  • Nya innovativa metoder och lösningar som man kan ta hänsyn till redan vid planering av framtida infrastruktur .
  • Väsentligt förbättrad hållbarhet för befintlig infrastruktur, som kan leda till stora samhällsekonomiska vinster, framförallt på längre sikt.
  • Skapa klimatsmarta internationellt attraktiva och innovativa lösningar för transportinfrastrukturen.
  • En ökad marknadsberedskap genom till exempel marknadsstudier eller framtagning av affärsmodeller.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budge

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur RISE Research Institutes of Sweden AB 1 621 500 kr Pågående 2017-02687
  Halkfria vägar - Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi PEAB ASFALT AB 700 000 kr Pågående 2017-02679
  Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord Ecoloop AB 1 000 000 kr Pågående 2017-02680
  Vertex vertikala spårväxel - en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem VERTEX SWEDEN AB 1 516 500 kr Avslutat 2017-02678
  LifeExt - Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar Swerim AB 3 600 000 kr Pågående 2017-02670
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05323