Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Stängde 27 oktober 2016

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utvecklar idéer och planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett smartare och mer hållbart sätt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan man sökar för?

Projekt med fokus på gemensamma utmaningar där flera intressenter samarbetar.  

Projekt som utgår från enskilda företags behov som fokuserar på att skapa bättre affärer och öka nationell eller internationell konkurrenskraft.

treklover1

Vem kan söka?

Sökande kan komma från företag som till exempel entreprenadföretag, materialtillverkare, arkitekt- och konsultföretag, men också från ekonomiska föreningar, universitet och högskolor samt forskningsinstitut och då gärna i samverkan mellan ovan nämnda aktörer.

treklover1

Hur mycket kan sökas?

Bidrag kan ges upp till 1 500 000 kr och med högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Förväntad projekttid är 1-3 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att skapa innovativa lösningar, metoder, upphandlings- och kontraktsformer som främjar ökad produktivitet och svenska företags konkurrenskraft inom svensk transportinfrastruktur.

  Vi finansierar samarbetsprojekt som har som mål att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer.

  Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi bjuder in företag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och institut att skicka in ansökan. Syftet är att skapa innovativa lösningar, metoder, upphandlings- och kontraktsformer som främjar ökad produktivitet och svenska företags konkurrenskraft inom svensk transportinfrastruktur.

  Vi finansierar dessa två typer av projekt:

  Projekt med fokus på gemensamma utmaningar där flera intressenter samarbetar, t.ex. företag, offentliga organisationer, myndigheter, akademi, institut.

  Projekt som utgår från enskilda företags behov med fokus på att skapa bättre affärer och ökad nationell/internationell konkurrenskraft - bör bedrivas i samverkan med akademi eller institut. 

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Har ni frågor eller funderingar kring utlysningen, kontakta gärna någon av oss.

  Sebastian Axelsson

  Ansvarig på Vinnova

  08-473 31 71

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn - studier om upphandling och kontraktsstyrning Statens väg- och transportforskningsinstitut 400 000 kr Avslutat 2016-04746
  Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur SSPA Sweden AB 1 500 000 kr Pågående 2016-04767
  Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 1 320 000 kr Avslutat 2016-04764
  Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet Volvo Construction Equipment AB 1 400 000 kr Pågående 2016-04758
  Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll Luleå tekniska universitet 1 496 000 kr Pågående 2016-04757
  Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer TFK-TransportForsK AB 440 000 kr Avslutat 2016-04731
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04033