Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Developing implementation method for circular production-based service business models STIFTELSEN IMIT 4 754 400 kr Avslutat
  2015-01378
  3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 500 000 kr Avslutat
  2015-01451
  Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning Luleå tekniska universitet 3 000 000 kr Avslutat
  2015-01456
  Prediktering av gnissel & gnek för robust produkt och produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 140 000 kr Avslutat
  2015-01307
  SuRE BPMS - Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems Lunds universitet 5 730 000 kr Avslutat
  2015-01371

  Diarienummer 2014-06101

  Statistik för sidan