Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion hösten 2014 Ny

Stängde 22 september 2014

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion hösten 2014 Ny

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Cecilia Warrol Ersson

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 782 08 28

  Johan Stahre

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 31 772 12 88

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 32 96

  Bengt Larsson

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 5 400 000 kr Avslutat
  2014-05148
  Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet Alkit Communications AB 6 000 000 kr Avslutat
  2014-05151
  SIVPRO - Shape Inspection by Vision in Production Luleå tekniska universitet 3 500 000 kr Avslutat
  2014-05190
  DYNAMITE - Dynamisk människa-automation interaktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 100 000 kr Avslutat
  2014-05220
  RobIn - Robust in-process joint finding Swerea KIMAB AB 6 115 000 kr Avslutat
  2014-05227

  Diarienummer 2014-04057

  Statistik för sidan