Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Storskalig produktion av produkter av mixade material Swerea IVF AB 5 600 000 kr Avslutat 2013-03335
  HITS Helhetserbjudanden I Tillverkningsindustri i Sverige - ett lyft Swerea IVF AB 4 300 000 kr Avslutat 2013-03334
  Meeting the Future - MEET CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 700 000 kr Avslutat 2013-03337
  Den tekniska innovationsfabriken KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 5 650 000 kr Avslutat 2013-03332
  Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT) Linköpings universitet 5 747 160 kr Avslutat 2013-03333
  Materialflexibel produktion - utveckling av fysik och virtuell testbädd Swerea IVF AB 4 435 000 kr Avslutat 2013-03317
  Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter Lunds universitet 4 800 000 kr Avslutat 2013-03295
  Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 000 000 kr Avslutat 2013-03292

  Diarienummer 2014-01176

  Statistik för sidan