Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

STRIM - gruv och metallutvinning

Stängde 7 december 2017

Med denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudier, innovationsprojekt eller pilotprojekt som bidrar till en hållbar tillväxt, förnyelse och förstärkning av den svenska konkurrenskraften inom gruv- och metallutvinningssektorn.

Vem kan söka?

Universitet, högskola, forskningsinstitut, företag eller andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Förstudier högst 500 000 kronor.
Fullskaliga innovationsprojekt högst 10 miljoner kronor.
Ingen gräns satt för pilotprojekt än.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom något av följande områden:

  • Prospektering
  • Resurskaraktärisering
  • Gruvteknik
  • Mineralteknik
  • Återvinning och metallurgi
  • Miljösäkring och miljöteknik
  • Attraktiva arbetsplatser
  • Jämlikhet och mångfald
  • Social acceptans

  Förstudier kan vara i upp till 6 månader, innovationsprojekt upp till 36 månader och pilotprojekt upp till 18 månader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Förstudie - Hybrid Modell för Partikelsönderdelning i DEM STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK 500 000 kr Avslutat
  2017-05457
  Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor Luleå tekniska universitet 486 000 kr Avslutat
  2017-05458
  On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri Swerea KIMAB AB 498 000 kr Avslutat
  2017-05462
  Prestanda och slitage prediktering i rörverkskvarnar Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat
  2017-05463
  MachineHealth: Towards Healthy Machines and Predictive Maintenance with AI. Örebro universitet 479 000 kr Avslutat
  2017-05442
  Distributed acoustic optical fiber sensor for conveyor belts health monitoring RISE Research Institutes of Sweden AB 457 936 kr Avslutat
  2017-05450
  Stochastic Mine Design Gosselin Mining AB 350 000 kr Avslutat
  2017-05436
  Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 498 200 kr Avslutat
  2017-05437
  Innovative DTH drill monitoring a pre study Luleå tekniska universitet 496 000 kr Avslutat
  2017-05453
  Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT) Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat
  2017-05456

  Diarienummer 2017-03388

  Statistik för sidan