Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

STRIM - gruv och metallutvinning

Stängde 7 december 2017

Med denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Förstudier, innovationsprojekt eller pilotprojekt som bidrar till en hållbar tillväxt, förnyelse och förstärkning av den svenska konkurrenskraften inom gruv- och metallutvinningssektorn.

treklover2

Vem kan söka?

Universitet, högskola, forskningsinstitut, företag eller andra relevanta aktörer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Förstudier högst 500 000 kronor.
Fullskaliga innovationsprojekt högst 10 miljoner kronor.
Ingen gräns satt för pilotprojekt än.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom något av följande områden:

  • Prospektering
  • Resurskaraktärisering
  • Gruvteknik
  • Mineralteknik
  • Återvinning och metallurgi
  • Miljösäkring och miljöteknik
  • Attraktiva arbetsplatser
  • Jämlikhet och mångfald
  • Social acceptans

  Förstudier kan vara i upp till 6 månader, innovationsprojekt upp till 36 månader och pilotprojekt upp till 18 månader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrativa frågor)

  08-473 3114

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2017-05471
  Prestanda och slitage prediktering i rörverkskvarnar Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2017-05463
  Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor Luleå tekniska universitet 486 000 kr Avslutat 2017-05458
  Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT) Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2017-05456
  Distributed acoustic optical fiber sensor for conveyor belts health monitoring RISE Research Institutes of Sweden AB 457 936 kr Avslutat 2017-05450
  Stochastic Mine Design Gosselin Mining AB 350 000 kr Avslutat 2017-05436
  SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer Örebro universitet 498 000 kr Avslutat 2017-05468
  Digital Mining Hub Bergslagen ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB 432 593 kr Avslutat 2017-05467
  Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster Luleå tekniska universitet 4 250 000 kr Pågående 2017-05465
  On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri Swerea KIMAB AB 498 000 kr Avslutat 2017-05462
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-03388