Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2016

Stängde 14 april 2016

Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2016

Viktiga datum

 • 2 feb 2016
  Öppnar för ansökan
  2 feb 2016
 • 14 apr 2016
  Ansök senast kl 14:00
  14 apr 2016 kl 14:00
 • 30 jun 2016
  Beslut meddelas
  30 jun 2016
 • 1 jul 2016
  Projekt får starta
  1 jul 2016
 • Påbörja ansökan i god tid

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Data driven innovative produktions borrning en förstudie Luleå tekniska universitet 489 000 kr Avslutat 2016-02637
  Designade samlare för selektiv flotation Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2016-02633
  Integrerad Inversion med Befintlig Geofysik inom Prospektering Uppsala universitet 460 000 kr Pågående 2016-02631
  Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor Luleå tekniska universitet 4 155 000 kr Pågående 2016-02629
  Utvinning av tellur som flyktig fluorförening Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2016-02623
  MLOC+ IGW EUROPE AB 2 977 000 kr Avslutat 2016-02618
  Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg Luleå tekniska universitet 4 351 000 kr Pågående 2016-02616
  SafePos II - Säkerhetspositionering för gruvindustrin II RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 1 920 000 kr Pågående 2016-02638
  FloccFines -Flockning av finpartiklar i mineral flotation av koppar-bly-zink sulfidmalmer RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2016-02625
  Utvinning av zink från kasserade alkaliska batterier genom pyro-kemi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 495 000 kr Pågående 2016-02621
  Alla projekt för omgången