Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska Innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska Innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Lokalisering för autonoma UAV-system i underjordsgruvor AGIO SYSTEM OCH KOMPETENS I SKANDINAVIEN AB 348 000 kr Avslutat 2015-01324
  Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan Swedish Geological AB 472 000 kr Avslutat 2015-01306
  Innovativ djupprospektering 1fk Uppsala universitet 4 000 000 kr Avslutat 2015-01301
  ANVÄNDNING AV NANOCELLULOSA FÖR YTMODIFIERING AV MAGNETIT OCH SILIKAT I MINERALPULPER Luleå tekniska universitet 490 000 kr Avslutat 2015-01300
  Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt Svensk Gruv- och Metallindustri ENETJÄRN NATUR AKTIEBOLAG 490 000 kr Avslutat 2015-01289
  Borrhåls seismiska avbildningar och magnetiska mätningar i borrhål Uppsala universitet 400 000 kr Avslutat 2015-01264
  NoStick - Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2015-01419
  Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 420 000 kr Avslutat 2015-01410
  Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-01348
  SafePos - Safety positioning for the mining industry SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2015-01473
  Statistik för sidan Diarienummer 2014-06093