Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska Innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska Innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Schedulering för Produktionsoptimering Nordic Rock Tech Centre AB 3 128 116 kr Avslutat 2015-01466
  Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning SWEREA MEFOS AB 489 624 kr Avslutat 2015-01440
  Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-01348
  ANVÄNDNING AV NANOCELLULOSA FÖR YTMODIFIERING AV MAGNETIT OCH SILIKAT I MINERALPULPER Luleå tekniska universitet 490 000 kr Avslutat 2015-01300
  SafePos - Safety positioning for the mining industry SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2015-01473
  NoStick - Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2015-01419
  Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 420 000 kr Avslutat 2015-01410
  Lokalisering för autonoma UAV-system i underjordsgruvor AGIO SYSTEM OCH KOMPETENS I SKANDINAVIEN AB 348 000 kr Avslutat 2015-01324
  Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt Svensk Gruv- och Metallindustri ENETJÄRN NATUR AKTIEBOLAG 490 000 kr Avslutat 2015-01289
  Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning Luleå tekniska universitet 1 106 000 kr Avslutat 2015-01262

  Diarienummer 2014-06093

  Statistik för sidan