Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Viktiga datum

 • 30 jan 2014
  Öppnar för ansökan
  30 jan 2014
 • 1 apr 2014
  Ansök senast kl 14:00
  1 apr 2014 kl 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  HIFLOAT - Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller Luleå tekniska universitet 2 250 000 kr Pågående 2014-01943
  Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning Luleå tekniska universitet 4 800 000 kr Pågående 2014-01802
  Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen Luleå tekniska universitet 2 550 000 kr Avslutat 2014-01792
  Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing Sveriges Lantbruksuniversitet 5 526 000 kr Pågående 2014-01134
  Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall Luleå tekniska universitet 5 750 000 kr Pågående 2014-01860
  Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor Luleå tekniska universitet 4 850 000 kr Avslutat 2014-01944
  PREP Luleå tekniska universitet 4 550 000 kr Pågående 2014-01933
  BIOMET: Effektiv metalutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 400 000 kr Avslutat 2014-01918
  Attraktiv råvaruförsörjning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-01906
  Attraktiv gruva - för alla Högskolan Dalarna 460 000 kr Avslutat 2014-01811
  Alla projekt för omgången