Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrativa frågor)

  08-473 3114

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor Luleå tekniska universitet 4 850 000 kr Avslutat 2014-01944
  PREP Luleå tekniska universitet 4 550 000 kr Pågående 2014-01933
  BIOMET: Effektiv metalutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 400 000 kr Avslutat 2014-01918
  Attraktiv råvaruförsörjning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-01906
  Attraktiv gruva - för alla Högskolan Dalarna 460 000 kr Avslutat 2014-01811
  Innovativ djupprospektering Uppsala universitet 500 000 kr Avslutat 2014-01772
  Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall Luleå tekniska universitet 5 750 000 kr Avslutat 2014-01860
  HIFLOAT - Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller Luleå tekniska universitet 2 250 000 kr Avslutat 2014-01943
  Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning Luleå tekniska universitet 4 800 000 kr Pågående 2014-01802
  Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen Luleå tekniska universitet 2 550 000 kr Avslutat 2014-01792
  Statistik för sidan Diarienummer 2014-00836