Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - 2018

Stängde 7 november 2018

Med denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

I erbjudandet kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom gruv- och metallutvinning.

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier av företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer med minst två industriparter/företag och en forskningsaktör. Förstudier kan sökas av en ensam part om den sökande kan påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för erbjudandet är 25 miljoner kronor. För förstudier kan max 500 000 kronor sökas och för ett fullskaligt innovationsprojekt max 10 miljoner. För fullskaleprojekt och pilotprojekt ska minst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna täckas av projektparter och för förstudier 25 procent.

Viktiga datum

 • 17 maj 2018
  Öppnar för ansökan
  17 maj 2018
 • 7 nov 2018
  Ansök senast kl 14:00
  7 nov 2018 kl 14:00
 • 26 feb 2019
  Beslut meddelas
  26 feb 2019
 • 1 mar 2019
  Projekt får starta
  1 mar 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom något av följande områden:

  • Prospektering
  • Resurskaraktärisering
  • Gruvteknik
  • Mineralteknik
  • Återvinning och metallurgi
  • Miljösäkring och miljöteknik
  • Attraktiva arbetsplatser
  • Jämlikhet och mångfald
  • Social acceptans

  Förstudier kan vara i upp till 6 månader, innovationsprojekt upp till 36 månader och pilotprojekt upp till 18 månader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Övriga dokument

  Här kan ni ladda ned utlysningstexten på engelska och de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Call for proposals (English version) (pdf, 223 kB) Mall för styrkt åtagande (fullskaligt + pilot) (docx, 13 kB) Mall projektreferat (docx, 12 kB) Mall projektbeskrivning Fullskaliga- och pilotprojekt (docx, 33 kB) Mall projektbeskrivning förstudie (docx, 33 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  susanne.gylesjo@vinnova.se

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrativa frågor)

  08-473 3114

  bengt.larsson@vinnova

  Jenny Greberg

  Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  jenny.greberg@sipstrim.se

  Ida Langborg

  Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3077

  ida.langborg@vinnova.se

  Anna Utsi

  Programchef (innehåll och inriktning)

  anna.utsi@sipstrim.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Återvinning av litium från stoft bildat pyrometallurgisk återvinning av Li-jonbatterier Luleå tekniska universitet 500 000 kr Pågående 2018-04631
  Automatiserad borrplanering för riggar med flera borrarrmar i underjordisk gruvverksamhet Örebro universitet 4 038 000 kr Pågående 2018-04622
  Utveckling av ett numeriskt verktyg för optimering brytningssekvenser och minimering seismisk risk Luleå tekniska universitet 487 500 kr Pågående 2018-04616
  Platinagruppelement i svenska Ni-Fe-Cu-sulfider Luleå tekniska universitet 469 000 kr Pågående 2018-04615
  Avstånd, Uppfattning och Riktning: Utforskande av applikationer med Augmenterad Verklighet för Gruvindustrin BORIS DESIGN STUDIO AB 469 000 kr Pågående 2018-04611
  SO4-BIORED Demonstration av biologisk sulfatreduktion i kalla klimat RISE Research Institutes of Sweden AB 1 632 000 kr Pågående 2018-04610
  Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd lasting II Luleå tekniska universitet 3 356 000 kr Pågående 2018-04606
  Efficient metalpowder process with innovative sensor technique RISE Research Institutes of Sweden AB 400 000 kr Pågående 2018-04628
  Energieffektivitet i malmpulverisering med högeffektmikrovågor Uppsala universitet 500 000 kr Pågående 2018-04623
  Optimerad rostning av komplexa sulfidiska kopparconcentrat för råmaterialflexibilitet Luleå tekniska universitet 4 072 000 kr Pågående 2018-04620
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02024