Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Stängde 30 mars 2017

I det här erbjudandet finansierar vi förstudier och innovationsprojekt inom gruv- och metallutvinnande industri. Projekten ska bidrar till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft, exempelvis inom nya tekniska landvinningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudier: tid för genomförande max 6 mån
Fullskaliga innovationsprojekt: tid för genomförande max 3 år
Pilotprojekt: tid för genomförande max 18 mån

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till att uppfylla programmets syfte och mål
Se utlysningstext för formella krav på aktörskonstellationen för respektive projektform

Hur mycket kan ni söka?

Förstudie: max 500 000 kr
Fullskaliga innovationsprojekt: max 10 milj kr och max 50 procent av projektets totala kostnad
Pilotprojekt: max 50 procent av projektets totala kostnad

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning eller CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS Uppsala universitet 483 201 kr Avslutat
  2017-02191
  Innovativ Prospekterings Borrning och Data Insamling Test Center: I-EDDA-TC Uppsala universitet 304 339 kr Avslutat
  2017-02192
  Face-to-Mill Luleå tekniska universitet 3 382 800 kr Pågående
  2017-02208
  Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor Luleå tekniska universitet 479 800 kr Avslutat
  2017-02213
  Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat
  2017-02220
  Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat
  2017-02221
  Efficient comminution operation (ECO) Luleå tekniska universitet 4 995 300 kr Pågående
  2017-02230
  Phoenix gruvdrönare Inkonova AB 408 000 kr Avslutat
  2017-02236
  Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS BERGTEAMET AB 8 273 855 kr Avslutat
  2017-02232
  Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor Luleå tekniska universitet 497 300 kr Avslutat
  2017-02214

  Diarienummer 2016-04861

  Statistik för sidan