Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Stängde 30 mars 2017

I det här erbjudandet finansierar vi förstudier och innovationsprojekt inom gruv- och metallutvinnande industri. Projekten ska bidrar till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft, exempelvis inom nya tekniska landvinningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Förstudier: tid för genomförande max 6 mån
Fullskaliga innovationsprojekt: tid för genomförande max 3 år
Pilotprojekt: tid för genomförande max 18 mån

treklover2

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till att uppfylla programmets syfte och mål
Se utlysningstext för formella krav på aktörskonstellationen för respektive projektform

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Förstudie: max 500 000 kr
Fullskaliga innovationsprojekt: max 10 milj kr och max 50 procent av projektets totala kostnad
Pilotprojekt: max 50 procent av projektets totala kostnad

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning eller CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrativa frågor)

  08-473 3114

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Phoenix gruvdrönare Inkonova AB 408 000 kr Avslutat 2017-02236
  Efficient comminution operation (ECO) Luleå tekniska universitet 4 995 300 kr Pågående 2017-02230
  Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2017-02220
  Kvantitativ karakterisering av järnmalmspellets med optisk mikroskopi och maskininlärning DUCTUS PREEYE AB 174 400 kr Avslutat 2017-02216
  Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor Luleå tekniska universitet 497 300 kr Avslutat 2017-02214
  Från ord till handling - Hållbarhetsledningssystem för social acceptans Luleå tekniska universitet 1 660 100 kr Pågående 2017-02199
  Innovativ Prospekterings Borrning och Data Insamling Test Center: I-EDDA-TC Uppsala universitet 304 339 kr Avslutat 2017-02192
  Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS Uppsala universitet 483 201 kr Avslutat 2017-02191
  Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS BERGTEAMET AB 8 273 855 kr Avslutat 2017-02232
  MinFroth - Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2017-02235
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04861