Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Stängde 30 mars 2017

I det här erbjudandet finansierar vi förstudier och innovationsprojekt inom gruv- och metallutvinnande industri. Projekten ska bidrar till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft, exempelvis inom nya tekniska landvinningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Förstudier: tid för genomförande max 6 mån
Fullskaliga innovationsprojekt: tid för genomförande max 3 år
Pilotprojekt: tid för genomförande max 18 mån

treklover2

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till att uppfylla programmets syfte och mål
Se utlysningstext för formella krav på aktörskonstellationen för respektive projektform

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Förstudie: max 500 000 kr
Fullskaliga innovationsprojekt: max 10 milj kr och max 50 procent av projektets totala kostnad
Pilotprojekt: max 50 procent av projektets totala kostnad

Viktiga datum

 • 15 nov 2016
  Öppnar för ansökan
  15 nov 2016
 • 30 mar 2017
  Ansök senast kl 14:00
  30 mar 2017 kl 14:00
 • 13 jun 2017
  Beslut meddelas
  13 jun 2017
 • 20 jun 2017
  Projekt får starta
  20 jun 2017
 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning eller CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Mall för styrkt åtagande SIP STRIM 2017 (docx, 13 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  susanne.gylesjo@vinnova.se

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrativa frågor)

  08-473 3114

  bengt.larsson@vinnova

  Jenny Greberg

  Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  jenny.greberg@sipstrim.se

  Ida Langborg

  Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3077

  ida.langborg@vinnova.se

  Anna Utsi

  Programchef (innehåll och inriktning)

  anna.utsi@sipstrim.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  MinFroth - Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2017-02235
  Bedömning av risken för bergutfall och optimering ev bergförstärkning i djupa underjordsgruvor Luleå tekniska universitet 4 462 000 kr Pågående 2017-02228
  Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation Luleå tekniska universitet 3 234 900 kr Pågående 2017-02226
  Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineralizeringar och industrikarbonater. Luleå tekniska universitet 2 760 000 kr Pågående 2017-02222
  Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2017-02221
  Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor Luleå tekniska universitet 479 800 kr Avslutat 2017-02213
  Face-to-Surface II - Improved production efficiency in Sublevel Caving Luleå tekniska universitet 2 846 600 kr Pågående 2017-02211
  Face-to-Mill Luleå tekniska universitet 3 382 800 kr Pågående 2017-02208
  Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer Örebro universitet 4 569 300 kr Pågående 2017-02205
  Fälttest av FBG-baserat sensorsystem - till nytta för industri och samhälle MASKINTEKNIK I OSKARSHAMN AKTIEBOLAG 1 494 500 kr Pågående 2017-02202
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04861