Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Viktiga datum

 • 1 jul 2013
  Öppnar för ansökan
  1 jul 2013
 • 31 dec 2013
  Ansök senast kl 14:00
  31 dec 2013 kl 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing Sveriges Lantbruksuniversitet 3 225 000 kr Avslutat 2013-03325
  Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller Luleå tekniska universitet 3 383 239 kr Avslutat 2013-03305
  Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet Luleå tekniska universitet 4 700 000 kr Avslutat 2013-03298
  Effektiv gruvbrytning - från gavel till dagen Luleå tekniska universitet 5 470 000 kr Avslutat 2013-03296
  Användning av rest-produkter för förhindrande sulfid oxidation i reaktivt gruvavfall- en förstudie Luleå tekniska universitet 250 000 kr Avslutat 2013-03283