Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Användning av rest-produkter för förhindrande sulfid oxidation i reaktivt gruvavfall- en förstudie Luleå tekniska universitet 250 000 kr Avslutat
  2013-03283
  Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet Luleå tekniska universitet 4 700 000 kr Avslutat
  2013-03298
  Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller Luleå tekniska universitet 3 383 239 kr Avslutat
  2013-03305
  Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing Sveriges Lantbruksuniversitet 3 225 000 kr Avslutat
  2013-03325
  Effektiv gruvbrytning - från gavel till dagen Luleå tekniska universitet 5 470 000 kr Avslutat
  2013-03296

  Diarienummer 2014-01169

  Statistik för sidan