Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Utlysningsansvarig på Vinnova (bedömningsprocessen och administrativa frågor)

  08-473 3187

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrativa frågor)

  08-473 3114

  Jenny Greberg

  STRIM programchef, Utlysningsansvarig programkontor (innehåll och inriktning)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller Luleå tekniska universitet 3 383 239 kr Avslutat 2013-03305
  Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet Luleå tekniska universitet 4 700 000 kr Avslutat 2013-03298
  Effektiv gruvbrytning - från gavel till dagen Luleå tekniska universitet 5 470 000 kr Avslutat 2013-03296
  Användning av rest-produkter för förhindrande sulfid oxidation i reaktivt gruvavfall- en förstudie Luleå tekniska universitet 250 000 kr Avslutat 2013-03283
  Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing Sveriges Lantbruksuniversitet 3 225 000 kr Avslutat 2013-03325
  Statistik för sidan Diarienummer 2014-01169