Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar, våren 2017

Stängde 21 februari 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till företag som genom samverkan med andra vill öka sin kännedom om vad grafen kan ge för fördelar inom sitt produktområde. Projekt som finansieras ska öka teknikmognaden och avse demonstratorer för kommersiella tillämpningar som ges förbättrad funktionalitet och konkurrensfördelar genom grafenmaterial. I detta erbjudande finansierar vi FoI-projekt och genomförbarhetstudier.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudie:
Projekttid 3-6 månader 
Minst två parter, med ett företag som projektets koordinator

Forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt)  
Projekttid 12-36 månader 
Minst tre parter, med ett företag som projektets koordinator

Vem kan söka?

Företag (svenska aktiebolag) och forskningsleverantörer (universitet, högskolor och forskningsinstitut)

Hur mycket kan ni söka?

Genomförbarhetsstudie: Högst 300 000 kronor. Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektkostnaderna.

Forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt): Ingen beloppsgräns finns för sökt bidrag, men Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektkostnaderna.

Utlysningens totala budget är 21 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser SAAB Aktiebolag 300 000 kr Avslutat 2017-01677
  GNOME ACA ScandiDos AB 257 000 kr Avslutat 2017-01679
  Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer LUNALEC AB 300 000 kr Avslutat 2017-01678
  Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer DENTSPLY IH AB 3 052 000 kr Avslutat 2017-01674
  Grafenförstärkt betong för lättvikts stängsel HEDASK SKANDINAVIEN AKTIEBOLAG 269 000 kr Avslutat 2017-01675
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04789