Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

SIO Grafen: Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt - sommar 2016

Stängde 23 augusti 2016

SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommar 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Nanokolbeläggning Applied Nano Surfaces Sweden AB 1 451 000 kr Avslutat 2016-03713
  Saintshield DX3-Bulletproof SAINTPRO AB 500 000 kr Avslutat 2016-03703
  Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt SHT Smart High-Tech Aktiebolag 450 000 kr Avslutat 2016-03712
  Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump SaltX Technology AB 1 202 000 kr Avslutat 2016-03709
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-02926