Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Stängde 10 mars 2015

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Grafenoxid - ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar ABB AB 1 582 906 kr Avslutat 2015-01467
  Förstudie Grafen i strålningsmätning ScandiDos AB 497 804 kr Avslutat 2015-01462
  Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter ABB AB 499 200 kr Avslutat 2015-01339
  Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus LUNALEC AB 1 891 371 kr Avslutat 2015-01319
  Svenskt Grafen 2D fab AB 1 200 000 kr Avslutat 2015-01311
  Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer Nanosc AB 1 536 700 kr Avslutat 2015-01454
  Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2015-01402
  Grafenlager för att förhindra kateter-relaterad urinvägsinfektion DENTSPLY IH AB 2 000 000 kr Avslutat 2015-01446
  RF energy harvesting for M2M communication Ericsson AB 500 000 kr Avslutat 2015-01439
  Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet Climatewell AB (publ) 912 915 kr Avslutat 2015-01393
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-00047