Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Stängde 23 februari 2016

Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala Graphensic AB 1 693 225 kr Avslutat 2016-01656
  Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip SenseAir AB 1 903 307 kr Avslutat 2016-01655
  Grafenförstärkta betongpålar - industrialisering av funktionaliserad grafen i betong Centrum Påle AB 2 000 000 kr Avslutat 2016-01660
  Novel methods to include graphene as a packaging barrier STORA ENSO PULP AND PAPER ASIA AKTIEBOLAG 1 950 000 kr Avslutat 2016-01649
  Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) 500 000 kr Avslutat 2016-01658
  Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare Alfa Laval Lund AB 753 500 kr Avslutat 2016-01652
  Long-term performance monitoring of concrete structures using a novel graphene-based DURAble SENSor THOMAS CONCRETE GROUP AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-01636
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06680