Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Stänger om 17 dagar

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom digitalisering för svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt som är av strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom området.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan vi söka för?

Genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri. Projektet får vara högst sex månader långt.

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier av minst två parter varav minst en industripart.

treklover3

Hur mycket kan vi söka?

100 000 - 500 000 kronor

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som vår finansiering.

Viktiga datum

 • 24 apr 2017
  Öppnar för ansökan
  24 apr 2017
 • 15 jun 2017
  Ansök senast kl 14:00
  15 jun 2017 kl 14:00
 • 13 sep 2017
  Beslut meddelas
  13 sep 2017
 • 18 sep 2017
  Projekt får starta
  18 sep 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier med fokus på digitalisering inom processindustrin. Genomförbarhetsstudien ska skapa förutsättningar för att initiera större FUI-projekt. Studien förväntas analysera utsikterna för att nå projektets potential genom att objektivt visa på styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Studien ska även identifiera de resurser som krävs för att genomföra projektet.

  Genomförbarhetsstudierna kan till exempel beröra:

  • nya affärs- och verksamhetsmodeller som underlag för framtida strategiska affärsbeslut,
  • nya konstellationer med gränsöverskridande samverkan för att identifiera och studera viktiga utmaningar och trender inom området för processindustriell IT och automation,
  • nya teknologier och deras påverkan på området för processindustriell IT och automation,
  • nya betydelsefulla områdes- och omvärldsförändringar och dess påverkan på området processindustriell IT och automation,
  • förutsättningar för nya FUI-projekt med stor potential,
  • hur innovationstempot kan höjas och samtidigt bidra till effektivare nationell kompetens- och kunskapsutveckling.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet vänder sig till er som har identifierat ett problem inom processindustri och har en idé om en lösning. Lösningen ska vara tillväxtdrivande och ha ett tydligt digitaliserings-, IT- eller automationsinnehåll. Ambitionen ska vara att undersöka förutsättningarna för ett större FUI-projekt och skapa ett bra beslutsunderlag för att genomföra ett sådant projekt.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare eller marknad betraktas som särskilt intressanta under beslutprocessen.

  Erbjudandet är öppet för konsortier där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Vi ser gärna att konsortier inkluderar aktörer som traditionellt arbetar i andra branscher än processindustrin, så att mer banbrytande innovationer kan skapas genom nya synsätt. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Susanne Timsjö

  Programchef SIP PiiA

  46 73 072 39 60

  susanne.timsjo@ri.se

  Anna Chiara Brunetti

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  46 8 473 31 41

  annachiara.brunetti@vinnova.se

  Birgitta Lonne

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 16

  birgitta.lonne@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se