Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Fokuserar din idé också på hur automation kan bidra till mer miljövänliga transporter? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet och hållbara transporter.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och experimentella utvecklingsprojekt för innovationer av ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Vem kan söka?

Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör, och en från akademin.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag kan uppgå till 5 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader. Som mest kommer 12 miljoner kronor att fördelas på omkring 3–10 projekt. Minst 50 procents medfinansiering krävs.

Viktiga datum

Glöm inte att anmäla dig till vårt informationsmöte - webinar - den 3 juli kl 11. Se länk nedan i kalendariet för utlysningen.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.

  Syftet med denna utlysningsomgång är att bygga vidare på de insatser som görs och har gjorts under programmets första tre verksamhetsår. En översikt av pågående projekt finns på Drive Swedens webbplats, under rubrikerna Strategiska projekt och Utlysningsprojekt.

  Vidare ges möjlighet att bidra med ytterligare projekt som ligger i linje med den framtidsvision som Drive Sweden arbetat fram. Framtidsvisionen bygger bland annat på de Round Table's som genomförts under 2017. Se information om detta på  Drive Swedens webbplats

  Målen med programmet är att identifiera, tillämpa och utvärdera nya koncept och teknologier för att gemensamt skapa förutsättningar för en ny typ av mobilitet (för människor och gods) som möjliggörs genom ett uppkopplat, automatiserat och delat vägtransportsystem. Syftet med detta är att möjliggöra ett mer hållbart samhälle och därmed också kraftfullt bidra till de ovan beskrivna transportpolitiska målen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-02051

  Statistik för sidan