Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden:

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Stängde 27 september 2018

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Fokuserar din idé också på hur automation kan bidra till mer miljövänliga transporter? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet och hållbara transporter.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och experimentella utvecklingsprojekt för innovationer av ett automatiserat transportsystem för människor och gods

treklover2

Vem kan söka?

Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör, och en från akademin.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag kan uppgå till 5 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader. Som mest kommer 12 miljoner kronor att fördelas på omkring 3–10 projekt. Minst 50 procents medfinansiering krävs.

Viktiga datum

Glöm inte att anmäla dig till vårt informationsmöte - webinar - den 3 juli kl 11. Se länk nedan i kalendariet för utlysningen.

 • 1 jun 2018
  Öppnar för ansökan
  1 jun 2018
 • 3 jul 2018
  3 jul 2018 kl 11:00
 • 27 sep 2018
  Ansök senast kl 14:00
  27 sep 2018 kl 14:00
 • 31 okt 2018
  Beslut meddelas
  31 okt 2018
 • 1 jan 2019
  Projekt får starta
  1 jan 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.

  Syftet med denna utlysningsomgång är att bygga vidare på de insatser som görs och har gjorts under programmets första tre verksamhetsår. En översikt av pågående projekt finns på Drive Swedens webbplats, under rubrikerna Strategiska projekt och Utlysningsprojekt.

  Vidare ges möjlighet att bidra med ytterligare projekt som ligger i linje med den framtidsvision som Drive Sweden arbetat fram. Framtidsvisionen bygger bland annat på de Round Table's som genomförts under 2017. Se information om detta på  Drive Swedens webbplats

  Målen med programmet är att identifiera, tillämpa och utvärdera nya koncept och teknologier för att gemensamt skapa förutsättningar för en ny typ av mobilitet (för människor och gods) som möjliggörs genom ett uppkopplat, automatiserat och delat vägtransportsystem. Syftet med detta är att möjliggöra ett mer hållbart samhälle och därmed också kraftfullt bidra till de ovan beskrivna transportpolitiska målen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mall projektreferat (docx, 43 kB) Mall projektbeskrivning (docx, 45 kB) Mall CV (docx, 25 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  08-473 30 96

  eric.wallgren@vinnova.se

  Jan Hellåker

  Programchef

  0727-10 70 37

  jan.hellaker@lindholmen.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon CARMENTA GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AB 3 550 000 kr Pågående 2018-03991
  Guidning till autonoma fordon för blinda, döva och dövblinda RISE Research Institutes of Sweden AB 931 700 kr Pågående 2018-03989
  Delningsekononomi och acceptans av smart mobilitet Högskolan Väst 3 062 760 kr Pågående 2018-03987
  Välkommen Ombord VERIDICT AB 2 620 000 kr Pågående 2018-03990
  Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar med uppkopplade fordon TFK-TransportForsK AB 360 000 kr Pågående 2018-03988
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02051