Innovationsprojekt inom BioInnovation:

Förstudie till delprojekt i ett innovationsprojekt 2016 - Steg 1

Stängde 24 november 2016

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Viktiga datum

  • 23 sep 2016
    Öppnar för ansökan kl 10:00
    23 sep 2016 kl 10:00
  • 24 nov 2016
    Ansök senast kl 14:00
    24 nov 2016 kl 14:00
  • 15 dec 2016
    Beslut meddelas
    15 dec 2016
  • 15 dec 2016
    Projekt får starta
    15 dec 2016
  • Påbörja ansökan i god tid

    Finansierade projekt

    Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
    Det sågverksbaserade bioraffinaderiet NiNa Innovation AB 30 000 kr Avslutat 2016-05126
    Värdekedja för kostnadseffektiv produktion av biobaserade formpressade möbelkomponenter NiNa Innovation AB 30 000 kr Avslutat 2016-05125
    Skräddarsydd isolering av cellulosa från lövved och annan växtråvara för omvandling till 2G-socker INNVENTIA AB 5 000 kr Avslutat 2016-05120
    Ny och effektiv separation från restströmmar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 30 000 kr Avslutat 2016-05118
    Ny Produktplattform från Potatisfiber, en restström från stärkelseproduktion. Lunds universitet 30 000 kr Avslutat 2016-05112
    Bärande utomhusträ Lunds universitet 30 000 kr Avslutat 2016-05110
    DP 7:Trä i offentlig utemiljö RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 30 000 kr Avslutat 2016-05107
    WPx Biocompositer for bygg och konstruktionsändamål RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 30 000 kr Avslutat 2016-05106
    Skogsrester för kombinerad svamp och biobränsle produktion: verifiering av substrat pastörisering inställningar Sveriges Lantbruksuniversitet 30 000 kr Avslutat 2016-05104
    Koordineringsprojekt - Systemanalys av värdekedjorna inom Chemicals & Energy CIT INDUSTRIELL ENERGI AKTIEBOLAG 30 000 kr Avslutat 2016-05097
    Alla projekt för omgången