Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsprojekt inom BioInnovation

Detta erbjudande ska fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Tidigare ansökningstillfällen

Förstudier inför innovationsprojekt inom BioInnovation - 2016
Stängde 24 november 2016

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Senast uppdaterad 10 oktober 2022

Diarienummer 2014-05538

Statistik för sidan