Innovationsprojekt inom BioInnovation

Detta erbjudande ska fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 24 november 2016

Förstudie till delprojekt i ett innovationsprojekt 2016

Stängde 24 november 2016

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Senast uppdaterad 26 november 2019

Diarienummer 2014-05538

Statistik för sidan