Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Stängde 5 april 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Molnbaserad plattformsstrategi - steg 2 Umeå universitet 3 239 384 kr Avslutat 2016-02375
  Smarta Flöden RISE Research Institutes of Sweden AB 4 987 878 kr Avslutat 2016-02395
  Preventor - digitaliserad processlägebeskrivning ACOSENSE AB 1 816 625 kr Avslutat 2016-02399
  Åskvarning och objektidentifiering Umeå universitet 721 160 kr Avslutat 2016-02376
  Smart feed design for biopharmaceutical production KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 5 000 000 kr Avslutat 2016-02398
  DARO Stiftelsen Adopticum 2 416 000 kr Pågående 2016-02388
  Hållbar optimeringsbaserad processreglering II KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 200 000 kr Avslutat 2016-02390
  ToolTracker - processindustriella möjligheter med digita verktygstracking RISE SICS AB 800 000 kr Avslutat 2016-02406
  Maskinförmåga Hinderdetektion Föreningen Tunga fordon 1 500 000 kr Avslutat 2016-02391
  Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Mälardalens högskola 2 997 396 kr Pågående 2016-02416

  Diarienummer 2015-06712

  Statistik för sidan