Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Stängde 8 april 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 30

  Birgitta Lonne

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 16

  Anders OE Johansson

  Programchef PiiA

  46 70 562 52 50

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  CONAN-control strategies for nitritation and anammox PURAC AB 2 474 000 kr Avslutat 2015-02422
  Hållbar optimeringsbaserad processreglering KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 500 000 kr Avslutat 2015-02427
  ACO Advanced Conveyor Belt System Luleå tekniska universitet 1 500 000 kr Avslutat 2015-02424
  ACOcheese - Effektivare Osttillverkning med hjälp av akustisk spektroskopi ACOSENSE AB 1 688 000 kr Avslutat 2015-02420
  Molnbaserad plattformsstrategi för processindustrin Umeå universitet 1 499 950 kr Avslutat 2015-02400
  Avancerande systemintegration for processindustrin: Sensordatainsamling, nätverks- och övervakande reglering Uppsala universitet 5 000 000 kr Avslutat 2015-02419
  Pi-SKALP Skalbar Plattform för Processintegration Swerim AB 3 243 949 kr Pågående 2015-02390
  INCODE Information and Competence on demand SICS Swedish ICT Västerås AB 3 788 000 kr Avslutat 2015-02432
  Utvärdering av multispektral materialanalys för onlinetillämpningar vid kartongtillverkning INNVENTIA AB 1 077 000 kr Avslutat 2015-02412
  Analys och modellering av processvariablers och deras samspels inverkan på malresultat vid tillverkning av papper Luleå tekniska universitet 405 112 kr Avslutat 2015-02415

  Diarienummer 2015-00032

  Statistik för sidan