Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Reglering och automation av industriella biologiska processer Lunds universitet 3 975 000 kr Avslutat 2014-01818
  Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 321 000 kr Avslutat 2014-01945
  EM nivåsensor i billetkokiller Agellis Group AB 1 500 000 kr Avslutat 2014-01699
  Wireless and remote operation of mobile machines (WROOMM) Luleå tekniska universitet 4 950 000 kr Avslutat 2014-01882
  Super Service Technician SICS Swedish ICT Västerås AB 830 000 kr Avslutat 2014-01925
  Reglering av granulära processer Umeå universitet 4 000 000 kr Avslutat 2014-01901

  Diarienummer 2014-00686

  Statistik för sidan