Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Super Service Technician SICS Swedish ICT Västerås AB 830 000 kr Avslutat 2014-01925
  Reglering av granulära processer Umeå universitet 4 000 000 kr Avslutat 2014-01901
  Wireless and remote operation of mobile machines (WROOMM) Luleå tekniska universitet 4 950 000 kr Avslutat 2014-01882
  EM nivåsensor i billetkokiller Agellis Group AB 1 500 000 kr Avslutat 2014-01699
  Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 321 000 kr Avslutat 2014-01945
  Reglering och automation av industriella biologiska processer Lunds universitet 3 975 000 kr Avslutat 2014-01818
  Statistik för sidan Diarienummer 2014-00686