Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Stängde 16 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Datorseende i granulara processer genom realtidsfysik Umeå universitet 498 600 kr Avslutat 2016-03442
  Automatisk identifikation av process- och givarfel IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 403 200 kr Avslutat 2016-03439
  Sensorer för framtidens presshärdning Termisk Systemteknik i Sverige AB 476 473 kr Avslutat 2016-03428
  Den digitaliserade process industrin Lunds universitet 473 520 kr Avslutat 2016-03362
  Machine Learning för att bedöma nettovolym av rundved CIND AB 195 684 kr Avslutat 2016-03326
  Biomethane web-platform to promote biomethane usage as vehicle fuel. NeoZeo AB 500 000 kr Avslutat 2016-03437
  Talloil Community genomförbarhetsstudie THE PACKAGING GREENHOUSE AB 408 500 kr Avslutat 2016-03436
  Feature-orienterad automationsprogrammering Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2016-03414
  Laserinducerad kristallisation: en ny generation av kontinuerliga kristallisatorer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 288 000 kr Avslutat 2016-03407
  KOPitization Linköpings universitet 287 000 kr Avslutat 2016-03405
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06713