Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Stängde 16 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Talloil Community genomförbarhetsstudie THE PACKAGING GREENHOUSE AB 408 500 kr Avslutat 2016-03436
  Feature-orienterad automationsprogrammering Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2016-03414
  Elmesa Sandvikens kommun 247 601 kr Avslutat 2016-03380
  Gruvautomation BD INDUSTRITEKNIK AB 212 625 kr Avslutat 2016-03333
  Biomethane web-platform to promote biomethane usage as vehicle fuel. NeoZeo AB 500 000 kr Avslutat 2016-03437
  Laserinducerad kristallisation: en ny generation av kontinuerliga kristallisatorer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 288 000 kr Avslutat 2016-03407
  Machine Learning för att bedöma nettovolym av rundved CIND AB 195 684 kr Avslutat 2016-03326
  Automatisk identifikation av process- och givarfel IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 403 200 kr Avslutat 2016-03439
  Sensorer för framtidens presshärdning Termisk Systemteknik i Sverige AB 476 473 kr Avslutat 2016-03428
  Datorseende i granulara processer genom realtidsfysik Umeå universitet 498 600 kr Avslutat 2016-03442

  Diarienummer 2015-06713

  Statistik för sidan