Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Stängde 17 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Integrerad Planering i Energiintensiv Processindustri Linköpings universitet 396 019 kr Avslutat 2015-03936
  Övervakningssystem störning och åska Umeå universitet 484 000 kr Avslutat 2015-03912
  TEPI beta RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 498 275 kr Avslutat 2015-03933
  Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon 450 000 kr Avslutat 2015-03946
  QuickTag Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-03943
  Infrastruktur för automatiserad läkemedelsproduktion i labskala Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-03919
  INPROASIT -Integrerad process, automation, styr och process-IT design IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 385 186 kr Avslutat 2015-03942
  BASIE - Body-Area Sensors for Industrial Environments Luleå tekniska universitet 300 000 kr Avslutat 2015-03940
  Framtidens Underhållstekniker SICS Swedish ICT Västerås AB 430 000 kr Avslutat 2015-03938
  Förstudie Preventorn - automatiskt driftläge processövervakning ACOSENSE AB 476 900 kr Avslutat 2015-03928

  Diarienummer 2015-00493

  Statistik för sidan