Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Stängde 17 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Viktiga datum

 • 20 apr 2015
  Öppnar för ansökan
  20 apr 2015
 • 17 jun 2015
  Ansök senast kl 14:00
  17 jun 2015 kl 14:00
 • 11 sep 2015
  Beslut meddelas
  11 sep 2015
 • 14 sep 2015
  Projekt får starta
  14 sep 2015
 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Anna Chiara Brunetti

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  08 473 31 41

  annachiara.brunetti@vinnova.se

  Peter Wallin

  Programchef PiiA

  072 450 07 50

  peter.wallin@sip-piia.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  QuickTag Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-03943
  Integrerad Planering i Energiintensiv Processindustri Linköpings universitet 396 019 kr Avslutat 2015-03936
  Förstudie Preventorn - automatiskt driftläge processövervakning ACOSENSE AB 476 900 kr Avslutat 2015-03928
  Infrastruktur för automatiserad läkemedelsproduktion i labskala Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-03919
  Optimerad Ämnesslipning SWEREA MEFOS AB 500 000 kr Avslutat 2015-03758
  Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon 450 000 kr Avslutat 2015-03946
  BASIE - Body-Area Sensors for Industrial Environments Luleå tekniska universitet 300 000 kr Avslutat 2015-03940
  Process-kontroll och -automation inom kemikalieåtervinning i massabruksindustri ACREO SWEDISH ICT AB 270 000 kr Avslutat 2015-03947
  INPROASIT -Integrerad process, automation, styr och process-IT design IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 385 186 kr Avslutat 2015-03942
  Framtidens Underhållstekniker SICS Swedish ICT Västerås AB 430 000 kr Avslutat 2015-03938
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-00493