Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Stängde 17 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Integrerad Planering i Energiintensiv Processindustri Linköpings universitet 396 019 kr Avslutat 2015-03936
  Övervakningssystem störning och åska Umeå universitet 484 000 kr Avslutat 2015-03912
  Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon 450 000 kr Avslutat 2015-03946
  QuickTag Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-03943
  TEPI beta RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 498 275 kr Avslutat 2015-03933
  Infrastruktur för automatiserad läkemedelsproduktion i labskala Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-03919
  Process-kontroll och -automation inom kemikalieåtervinning i massabruksindustri ACREO SWEDISH ICT AB 270 000 kr Avslutat 2015-03947
  INPROASIT -Integrerad process, automation, styr och process-IT design IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 385 186 kr Avslutat 2015-03942
  BASIE - Body-Area Sensors for Industrial Environments Luleå tekniska universitet 300 000 kr Avslutat 2015-03940
  Framtidens Underhållstekniker SICS Swedish ICT Västerås AB 430 000 kr Avslutat 2015-03938
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-00493