Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Stängde 22 september 2014

Utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA som riktar sig till korta visionära förstudieprojekt.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Anders OE Johansson

  Utlysningsansvarig för programmet PiiA

  46 70 562 5250

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig på VINNOVA

  46 8 473 3030

  Lars-Gunnar Larsson

  Utlysningsansvarig på VINNOVA

  46 8 473 3137

  Birgitta Lonne

  Administrativa frågor

  46 8 473 3116

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Realtidsåterkoppling av kemisk information i ståltillverkning ACREO SWEDISH ICT AB 254 180 kr Avslutat 2014-05319
  Impact of novel harsh environment sensing on future process control and automation ACREO SWEDISH ICT AB 456 200 kr Avslutat 2014-05273
  Framtidens Flexibla ProcessIndustriella Logistik SICS Swedish ICT Västerås AB 500 000 kr Avslutat 2014-05264
  Nästa generations automatinställare för PID-regulatorer Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05101
  Modellstudier för optimal vattenproduktion Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05100
  Taktil och ambient interaktion för processautomation Mälardalens högskola 500 000 kr Avslutat 2014-05090
  Innovativ process för läkemedelsmodifiering Lunds universitet 480 000 kr Avslutat 2014-05089
  Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05092
  Processindustriell simulering av systemtillgänglighet Alkit Communications AB 420 000 kr Avslutat 2014-05049
  SIAA - Samverkansplattform för integration och automation av arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon 500 000 kr Avslutat 2014-05206

  Diarienummer 2014-03875

  Statistik för sidan