Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Stängde 22 september 2014

Utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA som riktar sig till korta visionära förstudieprojekt.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Anders OE Johansson

  Utlysningsansvarig för programmet PiiA

  46 70 562 5250

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig på VINNOVA

  46 8 473 3030

  Lars-Gunnar Larsson

  Utlysningsansvarig på VINNOVA

  46 8 473 3137

  Birgitta Lonne

  Administrativa frågor

  46 8 473 3116

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Realtidsåterkoppling av kemisk information i ståltillverkning ACREO SWEDISH ICT AB 254 180 kr Avslutat 2014-05319
  Measuring Climate for Innovation and Effects of Innovation Initiatives Mälardalens högskola 500 000 kr Avslutat 2014-05212
  ECO - Extended Conveyer belt system Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05202
  Roadmap för implementering av multispektral kvalitetskontroll av hela arean vid pappers- och kartongtillverkning INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2014-05188
  Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2014-05184
  Beslutsstöd för orderstyrd produktionsplanering av gjutning och valsning hos SSAB Linköpings universitet 278 000 kr Avslutat 2014-05176
  Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things Luleå tekniska universitet 394 653 kr Avslutat 2014-05153
  Modellstudier för optimal vattenproduktion Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05100
  Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05092
  Innovativ process för läkemedelsmodifiering Lunds universitet 480 000 kr Avslutat 2014-05089
  Statistik för sidan Diarienummer 2014-03875