Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Integration av anläggningsfordon Luleå tekniska universitet 1 325 000 kr Avslutat 2013-03330
  Optimering av energibalanser och energiförbrukning i processindustrin Umeå universitet 1 100 000 kr Avslutat 2013-03328
  IMPACT: Industriell konkurrenskraft gm prestationsbaserade teknikstöd för kompetens- o verksamhetsutveckling Umeå universitet 999 106 kr Avslutat 2013-05293
  PiiA Omvärldsanalys Stiftelsen Blue Institute 995 000 kr Avslutat 2013-05512
  Beslutsstöd för tillförlitligt underhåll Luleå tekniska universitet 1 460 000 kr Avslutat 2013-03329
  Lean Automation Business Blue Institute AB 870 000 kr Avslutat 2013-03323
  Reglering av satsvisa processer inom biotech- och biopharmaindustrin Lunds universitet 1 300 000 kr Avslutat 2013-03297
  Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin SICS Swedish ICT Västerås AB 1 435 500 kr Avslutat 2013-03336
  Funktions- och intrångssäkerhet i processindustriell IT och automation SICS Swedish ICT Västerås AB 1 495 000 kr Avslutat 2013-03331

  Diarienummer 2014-01205

  Statistik för sidan