Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin SICS Swedish ICT Västerås AB 1 435 500 kr Avslutat 2013-03336
  Integration av anläggningsfordon Luleå tekniska universitet 1 325 000 kr Avslutat 2013-03330
  Beslutsstöd för tillförlitligt underhåll Luleå tekniska universitet 1 460 000 kr Avslutat 2013-03329
  Optimering av energibalanser och energiförbrukning i processindustrin Umeå universitet 1 100 000 kr Avslutat 2013-03328
  Reglering av satsvisa processer inom biotech- och biopharmaindustrin Lunds universitet 1 300 000 kr Avslutat 2013-03297
  PiiA Omvärldsanalys Stiftelsen Blue Institute 995 000 kr Avslutat 2013-05512
  Funktions- och intrångssäkerhet i processindustriell IT och automation SICS Swedish ICT Västerås AB 1 495 000 kr Avslutat 2013-03331
  IMPACT: Industriell konkurrenskraft gm prestationsbaserade teknikstöd för kompetens- o verksamhetsutveckling Umeå universitet 999 106 kr Avslutat 2013-05293
  Lean Automation Business Blue Institute AB 870 000 kr Avslutat 2013-03323
  Statistik för sidan Diarienummer 2014-01205