Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Genomförbarhetsstudier inom digitalisering av processindustrin

Stängde 15 juni 2018

Syftet med det här erbjudandet är att stödja genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) med fokus på industriell digitalisering inom svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier med minst två parter varav minst en industripart. Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Projekten kan söka 100 000 - 500 000 kronor i bidrag och de bör maximalt vara sex månader långa.

Viktiga datum

 • 7 maj 2018
  Öppnar för ansökan
  7 maj 2018
 • 15 jun 2018
  Ansök senast kl 14:00
  15 jun 2018 kl 14:00
 • 14 sep 2018
  Beslut meddelas
  14 sep 2018
 • 17 sep 2018
  Projekt får starta
  17 sep 2018
 • Passar erbjudandet ert projekt?

  Ni kan söka finansiering för genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Detta inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Detta inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel på sådana teknologier kan vara blockkedjor, artificiell intelligens (AI), virtuell och förstärkt verklighet (VR, AR), maskininlärning, sakernas internet (IoT).

  Notera att det inte är tekniklösningar i sig som är intressanta utan hur de appliceras på, och skapar värde i processindustriella värdekedjor.

  Studierna ska leda till initiering av större projekt som har strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom PiiA-området. Maximal längd för genomförbarhetsstudierna är sex månader. Finansiering för efterföljande projekt kan sökas tidigast år 2019. Planerad budget för utlysningen är fyra miljoner kronor. Det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Vinnova avser att finansiera 8–12 genomförbarhetsstudier inom denna utlysning.

  Vi välkomnar konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att söka bidrag i detta erbjudande. Konsortierna ska betå av minst två parter varav minst en industripart. Endast juridiska personer med organisationsnummer kan beviljas bidrag. Ni kan söka bidrag inom spannet 100 000 kronor till 500 000 kronor, dock högst upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Industrins medfinansiering ska minst uppgå till samma nivå som Vinnovas bidrag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  MALL - Projektbeskrivning SIP PiiA Sommaren 2018 (docx, 58 kB) MALL - Projektreferat SIP PiiA Sommaren 2018 (docx, 58 kB) MALL CV-bilaga SIP PiiA Sommaren 2018 (docx, 53 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  MAXAT - More Accessible Xr Assets for the indusTry RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-02779
  Multiple data - single visualization Research Institutes of Sweden 500 000 kr Pågående 2018-02775
  Rocksizer Exploration Study XORE AB 270 000 kr Pågående 2018-02773
  Skräddarsydd värmebehandling genom digitaliserad processkedja Swerim AB 300 000 kr Pågående 2018-02771
  Utveckling av ny effektiv metod för midranging-reglering Lunds universitet 400 000 kr Pågående 2018-02763
  Processoptimering av glasbruk med AI RISE Research Institutes of Sweden AB 325 000 kr Pågående 2018-02784
  Automatiserad processrengöring i livsmedelsindustrin RISE Research Institutes of Sweden AB 300 000 kr Pågående 2018-02780
  Tillståndsövervakning av axlar i krävande tillämpningar Research Institutes of Sweden 500 000 kr Pågående 2018-02772
  Processindustriell maskininlärning Lunds universitet 500 000 kr Pågående 2018-02770
  Digital och användarcentrerad säkerhet för processindustrin RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-02766
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05195