Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genomförbarhetsstudier inom digitalisering av processindustrin

Syftet med det här erbjudandet är att stödja genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) med fokus på industriell digitalisering inom svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor

Vem kan söka?

Konsortier med minst två parter varav minst en industripart. Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka.

Hur mycket kan ni söka?

Projekten kan söka 100 000 - 500 000 kronor i bidrag och de bör maximalt vara sex månader långa.

Viktiga datum

 • Passar erbjudandet ert projekt?

  Ni kan söka finansiering för genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Detta inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Detta inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel på sådana teknologier kan vara blockkedjor, artificiell intelligens (AI), virtuell och förstärkt verklighet (VR, AR), maskininlärning, sakernas internet (IoT).

  Notera att det inte är tekniklösningar i sig som är intressanta utan hur de appliceras på, och skapar värde i processindustriella värdekedjor.

  Studierna ska leda till initiering av större projekt som har strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom PiiA-området. Maximal längd för genomförbarhetsstudierna är sex månader. Finansiering för efterföljande projekt kan sökas tidigast år 2019. Planerad budget för utlysningen är fyra miljoner kronor. Det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Vinnova avser att finansiera 8–12 genomförbarhetsstudier inom denna utlysning.

  Vi välkomnar konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att söka bidrag i detta erbjudande. Konsortierna ska betå av minst två parter varav minst en industripart. Endast juridiska personer med organisationsnummer kan beviljas bidrag. Ni kan söka bidrag inom spannet 100 000 kronor till 500 000 kronor, dock högst upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Industrins medfinansiering ska minst uppgå till samma nivå som Vinnovas bidrag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-05195

  Statistik för sidan