Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Processindustriell IT och automation - våren 2017

Stängde 6 april 2017

Det här erbjudandet handlar om att initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom industriell digitalisering som fokuserar på nya tekniker, tjänster och affärsmodeller.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konsortiet ska bestå av minst tre parter varav minst två företag.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 20 milj kr till 2020. Projekt kan söka max 5 milj kr. Industrin ska medfinansiera minst lika mycket som Vinnova bidrar med till projektet.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet finansierar vi projekt som främjar industriell digitalisering inom svensk processindustri. Med processindustri menas framför allt industrier med kontinuerliga eller batchorienterade processer. Det kan till exempel vara industrier inom kemi och petroleum, gruv och mineral, metaller, läkemedelstillverkning, massa och papper, kraftproduktion samt livsmedelstillverkning.

  erbjudandet vänder sig till projekt som använder framväxande tekniker, tjänster och nya affärsmodeller för forskning, innovation eller utveckling. Projekten ska bidra till tillväxt och vara praktiskt tillämpbara.

  Genom att skapa bättre lösningar inom Processindustriell IT och automation ska projekten bidra till en effektivare svensk processindustri och en stark marknadsposition för dess leverantörer.

  Andra satsningar inom programmet

  Inom programmet ser vi utvecklingsarbetet som en process med fyra olika etapper av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt). 

  • Genomförbarhetsstudie
  • Litet FUI-projekt i tidiga skeden av innovationsprocessen
  • FUI-projekt
  • Litet FUI-projekt i sena skeden i innovationsprocessen, exempelvis demonstrationsprojekt

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Detta erbjudande vänder sig till konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Konsortiet ska bestå av minst tre parter varav minst två industriparter. Även utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

  Projektet ska ha:

  • identifierat någon/några viktiga utmaningar kopplade till befintligt eller framtida processindustriellt problem, 
  • en idé om en både teknisk- och affärsmodellösning på denna/dessa utmaningar eller problem,
  • en ambition att tillsammans med forsknings- och innovationspartners utveckla och tillgängliggöra denna lösning.

  Projektparterna förväntas ha en tydlig vilja att växa genom att projekten omfattar någon av följande kritierier:

  • Ett leverantörsföretag som har identifierat ett nytt marknadsbehov. De ska söka en produkt eller tjänst med ny affärsmodell som svarar mot detta behov och där som skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden.
  • Processindustri som har identifierat en möjlighet att radikalt förbättra sin konkurrenskraft genom att tillämpa ny kunskap eller ny teknik på ett helt nytt sätt
  • En forskargrupp som sett möjligheter att tillämpa kunkaper på ett nytt sätt och vill realisera detta, eller ser utmaningen som en del av ett forskningsproblem som kräver ny kunskap.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare/marknad betraktas som särskilt intressanta.

   

  Så ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  SIA - Smartare IndustridataAnalys SSAB EMEA AB 1 379 800 kr Avslutat 2017-02400
  Bloqqi - ett öppet modulärt automationsspråk Lunds universitet 5 000 000 kr Pågående 2017-02371
  GrindOpt II - Optimerad Ämnesslipning Swerim AB 1 039 600 kr Pågående 2017-02409
  Virtual Reality-baserad kompetensutveckling i processindustrin GLEECHI AB 1 449 700 kr Pågående 2017-02406
  Online analys av variationer av hela produktionen av papper och kartong för processoptimering RISE INNVENTIA AB 4 378 000 kr Pågående 2017-02404
  Webbplattform för att främja användning av biometan som förnyelsebart fordonsbränslet NeoZeo AB 1 500 000 kr Avslutat 2017-02402
  Optimerad pressgjuteriprocess med stöd av avancerad digitalisering Swerea SWECAST AB 1 200 000 kr Avslutat 2017-02370
  Flexibel utvecklingsmiljö för integrerade nedströmsprocesser Lunds universitet 5 000 000 kr Pågående 2017-02341
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-00187