Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material:

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Stängde 20 april 2017

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material genomför trestegsprocessen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft" mellan 1 november 2016 och 26 april 2018. Detta erbjudande är andra steget i denna trestegsprocess och finansierar genomförbarhetsstudier.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Kortare projekt (max 8 mån) med avgränsad, tydlig och specifik problemformulering. Syftet ska vara att ta fram ett fullgott beslutsunderlag inför en eventuell fortsatt satsning.

 

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier bestående av minst en forskningsorganisation och två företag som deltar som projektparter.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 18 milj kr under 2017. Bidrag till genomförbarhetsstudier kan max uppgå till 1 milj kr. Det kan högst utgöra 60 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

Viktiga datum

 • 30 nov 2016
  Öppnar för ansökan
  30 nov 2016
 • 20 apr 2017
  Ansök senast kl 14:00
  20 apr 2017 kl 14:00
 • 15 jun 2017
  Beslut meddelas
  15 jun 2017
 • 1 jul 2017
  Projekt får starta
  1 jul 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det första steget i satsningen är en öppen idéutvecklingsperiod och det tredje steget blir den kommande utlysningen Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt.

  Det steg vi finanseriarar i detta erbjudandet är genomförbarhetsstudier, som alltså utgör det andra steget i processen.

  Syftet med utlysningarna är att stimulera, utveckla och prioritera bärande idéer och att bereda plats för mer utmanande hypoteser och ansatser. Därutöver ska satsningen erbjuda en möjlighet för innovationsområdets företag att i en sammanhållen process efterfråga, styra och förhålla sig till ett antal idéer (projektinitiativ) under utveckling.

  Erbjudandets två syften

  Utlysningen Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft har alltså två syften:

  1. Att stimulera, utveckla och prioritera ”bärande” idéer och bereda plats även för mer utmanande hypoteser och ansatser
  2. Att ge innovationsområdets företag möjlighet att – i en sammanhållen process – efterfråga, styra och förhålla sig till ett antal projektinitiativ under utveckling

  Vad är en bärande idé?

  En ”bärande idé” kännetecknas av:

  • en tydlig och specifik beskrivning av vilken förändring man vill åstadkomma.
  • en färdplan som löper hela vägen från dagens situation till den tänka förändringen.
  • ett helhetsperspektiv som – åtminstone övergripande – identifierar tänkbara flaskhalsar och fallgropar längs färdplanen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Har ni frågor kring utlysningen eller om det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material? Titta gärna på programmets informationssidor på länkarna nedan, eller hör av er till någon av oss. 

  Programmet Metalliska material

  Den strategiska innovationsagendan för metalliska material

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor gällande ansökan

  46 8 473 31 88

  anders.maren@vinnova.se

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  anna.ponzio@jernkontoret.se

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  gert.nilson@jernkontoret.se

  Marie Wikström

  Kontaktperson Vinnova: administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  marie.wikstrom@vinnova.se

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  gert.nilson@jernkontoret.se

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  anna.ponzio@jernkontoret.se

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  anders.maren@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Nya testmetoder för att främja hållbara korrosionsbeständiga legeringar i krävande industriella miljöer, (TEKLA) Swerea KIMAB AB 599 782 kr Avslutat 2017-02516
  Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar Swerea KIMAB AB 761 760 kr Avslutat 2017-02512
  Alloy development for high temperature applications using the high entropy concept Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag 1 000 000 kr Avslutat 2017-02509
  Integrerad bearbetningsmodellering (INBEAM) Jernkontoret 577 008 kr Avslutat 2017-02508
  Optimerad värmebehandling för pressgjutna aluminiumkomponenter Swerea SWECAST AB 999 401 kr Avslutat 2017-02497
  Detektion av defekter under ståltillverkning Swerea KIMAB AB 970 000 kr Avslutat 2017-02535
  Ny processteknik för medelserieproduktion av heltäta pulvermetallurgiska material och komponenter (D CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 800 000 kr Avslutat 2017-02531
  Avgasanalys vid vakuumavgasning av stål RISE Acreo AB 1 000 000 kr Avslutat 2017-02529
  Variabel dyshöjd i AOD konverter KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2017-02522
  Den cirkulära fabriken (3RF) Swerea KIMAB AB 1 000 000 kr Avslutat 2017-02521
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04983