Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - FoU-projekt med sikte mot marknaden

Stängde 9 maj 2016

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - våren 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Ökat utmattningsmotstånd hos metalliska komponenter genom en ny form av ytbehandling Linköpings universitet 260 000 kr Avslutat
  2016-02807
  Stirlingsolmottagare Azelio AB 2 628 000 kr Avslutat
  2016-02836
  Digitalt verktyg för prediktering av egenskaper i svetsar i duplexa material Swerim AB 2 900 000 kr Pågående
  2016-02834
  AusFerrit AUSFERRITIC AB 3 951 252 kr Avslutat
  2016-02837
  ProdUktiv LaserSpiralsvEtsning (PULSE) AKTIEBOLAGET ALVENIUS INDUSTRIER 482 723 kr Avslutat
  2016-02809
  Avoidance of detrimental nitrides in duplex stainless steels Swerim AB 2 509 000 kr Pågående
  2016-02822
  Nya kostnadseffektiva legeringar för diesel reformering; NEW CARD CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 582 000 kr Avslutat
  2016-02832
  Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 000 000 kr Avslutat
  2016-02830

  Diarienummer 2015-07079

  Statistik för sidan