Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - FoU-projekt med sikte mot marknaden

Stängde 9 maj 2016

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - våren 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Digitalt verktyg för prediktering av egenskaper i svetsar i duplexa material Swerim AB 2 900 000 kr Pågående 2016-02834
  AusFerrit AUSFERRITIC AB 3 999 000 kr Pågående 2016-02837
  Stirlingsolmottagare Azelio AB 2 628 000 kr Avslutat 2016-02836
  Nya kostnadseffektiva legeringar för diesel reformering; NEW CARD CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 582 000 kr Pågående 2016-02832
  Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 000 000 kr Avslutat 2016-02830
  Avoidance of detrimental nitrides in duplex stainless steels Swerim AB 2 509 000 kr Pågående 2016-02822
  ProdUktiv LaserSpiralsvEtsning (PULSE) AKTIEBOLAGET ALVENIUS INDUSTRIER 482 723 kr Avslutat 2016-02809
  Ökat utmattningsmotstånd hos metalliska komponenter genom en ny form av ytbehandling Linköpings universitet 260 000 kr Avslutat 2016-02807
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07079