Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2014

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion med fokus på solkraft KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 000 000 kr Avslutat 2014-01789
  Laserytbeläggning med högentropimaterial CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 600 000 kr Avslutat 2014-01892
  Förstudie av centrumdefekter och porositet i valsad och smidd stång SWEREA MEFOS AB 1 000 000 kr Avslutat 2014-01891
  Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning (ADDING) Swerea SWECAST AB 996 295 kr Avslutat 2014-01830
  Återanvända Gjuterisand som betongballast Resurseffektiv Natursand Swerea SWECAST AB 1 000 000 kr Avslutat 2014-01955
  Flödesdynamik studerar för flexibelt Strängjutning Drift SWEREA MEFOS AB 2 290 000 kr Avslutat 2014-01936
  Improved Characterization of Aluminium Based Melts KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2014-01920
  Ingen kobolt i hårdmetall ett materialgenomatiskt angreppssätt KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 000 000 kr Avslutat 2014-01916
  Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål Swerea KIMAB AB 1 000 000 kr Avslutat 2014-01910
  Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål Swerea KIMAB AB 1 000 000 kr Avslutat 2014-01874
  Statistik för sidan Diarienummer 2014-00838