Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Stängde 2 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Restspänningar i valsade plåtprodukter SWEREA MEFOS AB 998 977 kr Avslutat 2015-03477
  Mjukvara för modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper II Swerea KIMAB AB 2 030 000 kr Avslutat 2015-03451
  Utveckling av nästa generations verktyg genom additiv tillverkning - Steg 2 Swerea SWECAST AB 2 875 270 kr Avslutat 2015-03447
  Högrena sätthärdningsstål i transmissionskomponenter Swerim AB 1 900 000 kr Avslutat 2015-03475
  Virtuell verktygskompensering - Hållbar plåtformning för morgondagens produktion RISE IVF AB 3 900 000 kr Avslutat 2015-03480
  Prediktering av oxidationsegenskaper - experiment och modellering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 999 639 kr Avslutat 2015-03445
  Utökad processtyrning genom snabb analys av inneslutningar med optisk emissionsspektrometri Swerim AB 4 002 000 kr Avslutat 2015-03463
  Utvärdering av metod för gjutinfiltrering av järnpulver (P-cast). Swerea SWECAST AB 461 000 kr Avslutat 2015-03444
  Modelleringsstödd Materialutveckling för Additiv Tillverkning och nya Pulverstål Swerea KIMAB AB 649 000 kr Avslutat 2015-03449
  Effektiv tillverkning av rostfritt stål SWEREA MEFOS AB 2 553 400 kr Avslutat 2015-03485

  Diarienummer 2015-00904

  Statistik för sidan