Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  FROST - Verktyg för utveckling av framtidens rostfria stål Swerea KIMAB AB 5 960 000 kr Avslutat 2013-03258
  Custoval - World-class customer value Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum 4 000 000 kr Avslutat 2013-03324
  Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 040 000 kr Avslutat 2013-03299
  Miljövänlig borttagning av oxider och ytdefekter på rör Swerea KIMAB AB 740 000 kr Avslutat 2013-03263
  Omvärldsanalys: Vem gör vad var i Kina? Jernkontoret 695 000 kr Avslutat 2013-05280
  Beyond conventional product development of castings properties predictions for efficient design CastDesign Swerea SWECAST AB 4 900 000 kr Avslutat 2013-03303
  SUSTAIN Metoder och verktyg för optimering av hållbarhetsprestanda för produkt- och processutveckling Swerea IVF AB 800 000 kr Avslutat 2013-03327
  Verktyg för optimering vid valsning av långa produkter SWEREA MEFOS AB 4 500 000 kr Avslutat 2013-03320
  Den framtida metallindustrin´ Förstudie avseende ett tvärvetenskapligt forskningsprogram Jernkontoret 1 300 000 kr Avslutat 2013-05281
  Förstudie: Förbättring av stålets skärbarhet genom en optimering av inneslutningskarakteristik (MACHINOPT-P) Swerea KIMAB AB 944 141 kr Avslutat 2013-03290

  Diarienummer 2014-01201

  Statistik för sidan