Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Programövergripande utlysning 2019

Genom denna utlysning erbjuds möjlighet till finansiering av projekt med potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets resultat- och effektmål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysning(ar). Motsvarande utlysning planeras att återkomma en gång per år. Detta är utlysning nummer 13 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials resultat- och effektmål.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer som har vilja och förmåga att genomföra ett projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål är välkomna att söka bidrag. I projektet måste minst två projektparter delta, varav minst en ska vara ett svenskt företag. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men kan inte få bidrag.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns men bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva. Utlysningens budget är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  Syftet med satsningen på det strategiska innovationsområdet Metalliska material är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

  Denna utlysning är tänkt att vara årligt återkommande inom Metalliska material. Syftet är att erbjuda finansiering för projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men inte har passat in i programmets närmast föregående utlysning(ar). Att utlysningen är årligen återkommande innebär också en framförhållning som ska ge företag, forskare och andra intressenter goda möjligheter att planera projekt och ta fram väl genomarbetad ansökningar.

  Avgränsningar av den årliga utlysningen

  Denna utlysning avser främst projektförslag som inte omfattas av den tidigare utlysningen inom Metalliska material 2019: Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2019-02262

  Statistik för sidan