Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Programövergripande utlysning 2019

Stängde 15 augusti 2019

Genom denna utlysning erbjuds möjlighet till finansiering av projekt med potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets resultat- och effektmål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysning(ar). Motsvarande utlysning planeras att återkomma en gång per år. Detta är utlysning nummer 13 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials resultat- och effektmål.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer som har vilja och förmåga att genomföra ett projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål är välkomna att söka bidrag. I projektet måste minst två projektparter delta, varav minst en ska vara ett svenskt företag. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men kan inte få bidrag.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns men bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva. Utlysningens budget är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  Syftet med satsningen på det strategiska innovationsområdet Metalliska material är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

  Denna utlysning är tänkt att vara årligt återkommande inom Metalliska material. Syftet är att erbjuda finansiering för projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men inte har passat in i programmets närmast föregående utlysning(ar). Att utlysningen är årligen återkommande innebär också en framförhållning som ska ge företag, forskare och andra intressenter goda möjligheter att planera projekt och ta fram väl genomarbetad ansökningar.

  Avgränsningar av den årliga utlysningen

  Denna utlysning avser främst projektförslag som inte omfattas av den tidigare utlysningen inom Metalliska material 2019: Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-02262