Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Stängde 28 februari 2018

Med den här utlysningen vill vi ta fram nya kunskaper och metoder som kan tillämpas i metallindustrins arbete med varaktig kompetensförsörjning. Erbjudandet riktar sig till organisationer som kan stärka metallindustrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till att trygga framtidens kompetensförsörjning inom metallindustrin.

Vem kan söka?

Relevanta aktörer, varav minst en projektpart är ett företag från metallindustrin.

Hur mycket kan ni söka?

Högst tre miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vänder oss till projekt tar fram kunskap och metoder som stärker industrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning. Förhoppningen är att projekten ska belysa olika aspekter av varaktig kompetensförsörjning och att projektportföljen ska innehålla frågeställningar kring såväl studie- som arbets- och övriga livsvillkor.

  Vi kan även finansiera projekt som kompletterar eller förstärker nyttan av pågående insatser och aktiviteter. Vi beviljar högst 60 procent av projektets stödberättigande kostnader

  Exempel på projektinriktningar är:

  • Undersöka och studera effekter, orsaker och beteenden som påverkar arbetstagares olika karriärval. Det kan exempelvis inkludera val av utbildning och arbetsgivare eller varför man valt att lämna en viss arbetsgivare.
  • Undersöka och studera vilka faktorer som påverkar bilden av metallindustrin som en attraktiv arbetsgivare, hur de kan påverkas och förändras.
  • Analysera frågor kopplade till metallindustrins rekryterings-bas, till exempel kvalifikationskrav kontra kompetensbehov, i termer av bland annat mångfald, jämställdhet, förändrat kompetensbehov.

  Vi vänder oss till projekt bestående av till exempel företag, kommuner, regionala eller nationella organisationer, forskningsorganisationer eller nätverk av dessa. Minst en projektpart ska vara ett företag från metallindustrin.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Annika Zika-Viktorsson

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 30 59

  Jennica Broman

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: ansökningsstöd

  46 739 23 52 63

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning II RISE SWECAST AB 3 000 000 kr Pågående 2018-00789
  Framtidens medarbetare i dagens stålindustri FRAMTIDSFRÖN IDEEL FÖRENING 1 626 153 kr Pågående 2018-00792
  COBRA - Kompetens Mässing Swerim AB 1 611 000 kr Pågående 2018-00793
  Få ett öga för stålarbete FÖSA TOBII AB 2 540 000 kr Pågående 2018-00785
  Gameifierad kunskapsutveckling och attraktionskraft för stål och metaller i en hållbar värld FRAMTIDSMUSÉET I DALARNA 700 000 kr Pågående 2018-00788
  VIFI - Väcka Intresset hos Framtidens Ingenjörer Swerim AB 975 000 kr Pågående 2018-00791
  Urbanisering och formalisering av Järnkoll (UrbanKoll) Jernkontoret 2 085 001 kr Pågående 2018-00797
  Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0. Luleå tekniska universitet 2 958 036 kr Pågående 2018-00786
  Utbildning i produktion av metallpulver – Framtidens arbetskraft i Sverige (UPP-FAS) KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 883 278 kr Pågående 2018-00794
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05078