Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Metalliska material för det elektrifierade samhället

Planerad till oktober 2020

Syftet med denna utlysning är att initiera och finansiera genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på material som underlättar och påskyndar elektrifieringen av samhället. Inriktningen är mot nya kunderbjudanden, fördjupade kundsamarbeten och förbättrade material. Exempel på applikationsområden kan vara drivlinor och transmissioner, säkerhet, generering av elektricitet, lagring av elektrisk energi, elektriska maskiner och elektrisk värmning. Detta är utlysning nummer 15 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på metalliska material för elektrifiering.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av minst tre projektparter varav minst två svenska företag, därutöver universitet, högskolor, forskningsinstitut, utländska företag och andra relevanta aktörer (juridiska personer). Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige är välkomna som deltagare i projekten men kan inte få bidrag från Vinnova.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens preliminära budget är 24 miljoner kronor. Budgeten förväntas räcka till finansiering av 5-10 forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och 0-5 genomförbarhetsstudier. Vinnovas finansiering får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

Viktiga datum

 • oktober 2020
 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  Rasmus Östlund

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 24

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  Diarienummer 2020-03003

  Statistik för sidan