Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material:

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Stängde 26 april 2018

Det här erbjudandet vänder sig till projekt som fick finansiering i den tidigare utlysningen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier". Genomförbarhetsstudien ska ha visat att den bärande idén har förutsättningar att nå ända fram till industriell tillämpning.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Fullskaliga projektet som följer den genomförbarhetsstudie som beviljades i utlysningen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier".

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer som innehåller minst en forskningsorganisation och ett företag och som båda har varit projektparter i föregående genomförbarhetsstudie.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 32 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 15 feb 2018
  Öppnar för ansökan
  15 feb 2018
 • 26 apr 2018
  Ansök senast kl 14:00
  26 apr 2018 kl 14:00
 • 20 jun 2018
  Beslut meddelas
  20 jun 2018
 • 1 jul 2018
  Projekt får starta
  1 jul 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen finansierar fullskaliga projekt som förväntas vidareförädla de bärande idéer som har utvärderats i tidigare genomförbarhetsstudier. De tidigare studierna ska ha visat potential att kunna resultera i signifikant förbättrade varor, tjänster, processer, organisationer, affärsmodeller eller externa relationer.
  En "bärande idé" kännetecknas av:

  • En tydlig och specifik beskrivning av vilken förändring man vill åstadkomma.
  • En färdplan som löper hela vägen från dagens situation till den tänka förändringen.
  • Ett helhetsperspektiv som – åtminstone övergripande – identifierar tänkbara flaskhalsar och fallgropar längs färdplanen.

  Utlysningen omfattar samtliga sju steg i den strategiska agendan Nationell samling kring metalliska material.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Heltäta PM-stål via nya processvägar CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 510 200 kr Pågående 2018-02371
  Variabel dyshöjd i AOD konverter, steg 2 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 039 068 kr Pågående 2018-02386
  Minimized risk for release of harmful substances from welding fume in FCW stainless steels Swerea KIMAB AB 2 139 545 kr Pågående 2018-02383
  Fullskaleprojekt Integrerad Bearbetningsmodellering Jernkontoret 7 835 000 kr Pågående 2018-02380
  Alloy development for High Temperature applications using the high entropy concept; part II Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag 3 600 000 kr Pågående 2018-02379
  Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar 2.0 Swerea KIMAB AB 3 000 000 kr Pågående 2018-02373
  Hetisostatisk pressning av PM-komponenter med atmosfärskontroll Swerea KIMAB AB 2 330 000 kr Pågående 2018-02378
  Försmält mangan-aluminium legering PREMA-2 SWEREA MEFOS AB 4 722 000 kr Pågående 2018-02374